Sınıfsal Küreselleşme. - KONSOLİDE DENEMELER

Sınıfsal Küreselleşme.Merhaba,

Şubat 2019'dan beri yazma fırsatı bulamadım. Artık zamanı gelmiş hatta geçmiş. Bu sefer küreselleşme konusunda daha ayrıntılı bir yazı yazmak şart oldu. Fakat konuyu farklı bir açıdan irdelemek yerinde olur diye düşündüm.

Küreselleşme aslında gelişmiş kapitalist ülkelerin pazar paylarının artırılması ve bunun önündeki engellerin kaldırılması için yapılan ekonomik ve siyasi atılımlardır. Tabi ki bu atılımlar öncesi 1490 yılında başlayan merkantilizm etkisi ile sonuçlanan sömürgecilik, 1890 yılı ile başlayan sömürgeciliğin  emperyalizme dönüşmesi bahis konusuydu. Tüm bu yaşananların karşılığı ulusal devletlerin kurulması oldu. Fiili silahlı müdahaleler ulusal devletlerin doğmasına yol açmıştır.

Ulusal devletlerin doğması doğal olarak gelişmiş kapitalist ülkelerin pazar alanlarının fiyatını yükseltmiştir. Dış ticaret maliyetleri ( gümrük vergileri gibi) oldukça artmıştır. Bu durum ilgili ülkelerin artı değer yaratma hızını da düşürmüştür. Düşme ise sistemi kısa veya uzun vadede sıkıntıya sokacak ciddi problemlere neden olurdu. Peki ne yapmak gerekiyordu ?. 

Kapitalist sistemin yaklaşık on veya on beş yıllık dönemlerdeki parasal gelişme veya daraltma politikaları ( hala uygulanmaya devam edilsede ) sistemi yaşatma konusunda yetersiz gelmeye başlamıştı. Bu aşamada küreselleşme imdada yetişti. Kapitalist ideoloji karakteri gereği bilgi üretir. Bilgi üretemezse yaşaması mümkün değildir. Yeni dönemde üretilen bilgilerin tümüne küreselleşme denildi. Tanımsal olarak küreselleşme Vikipedi' ye göre Küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir. Bu doğrudur. Alt yapısı  IMF, WTO, OECD ve MAI gibi oluşumlarla tamamlandı. Türkiye'de ise 24 ocak kararları ile küreselleşme oyunu başladı ve devam ediyor. 

Ayrıca karşılıksız basılan trilyonların dünya piyasalarında ticaret ve üretim faaliyetleriyle dengelenmesi gerekiyordu. Dengelenme maliyetlerinin düşürülmesi, dev şirketlerin bulundukları ülkelerdeki kaynakların azalması ve akabinde bu şirketlerin büyüme zorunluluğu küreselleşmeyi tetikledi.

Aslında küreselleşmenin ayak sesleri önceleri Avrupa'da ortaya çıktı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında  Avrupa sermayedarları sermayelerini kediye yüklemişlerdi. Bunun telafi edilmesi gerekiyordu. 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 1957'de Roma Antlaşması ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), 1958'de Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM), 1965' de Füzyon Antlaşması ve Avrupa Topluluklarını, 1968'de Mamul mallarda gümrük vergileri, planlanandan önce 1 Temmuz 1968'de kaldırıldı; özellikle tarım ve ticaret politikaları olmak üzere ortak politikalar 1960'ların sonunda yerli yerine oturmuştu. Kısaca Avrupa sermayesi aralarındaki birlikteliğin yasalarını kurumlaştırmışlardı. Amerika ise bu yöntemi dahada genişletti. İlk sermaye birliğini Transatlantik tic.ve yatırım ile kurdu. Sınıfsal küreselleşmenin asıl örneği birleşmiş milletlerde veto hakkı bulunan ülkelerin birbirleri ile soğuk savaş dönemindeki gibi didişmemeleridir. Aralarındaki sorunları vekalet çatışmalarıyla çözümlüyorlar. Tarafların çatışmaları uzadığında, zaman maliyetini aştığında ise bir şekilde anlaşıyorlar. Bunu son olarak Suriye ve Çin, Abd ticaret anlaşmaları sorununda gördük. 

Dünya ticaret örgütü de güzel bir örnektir sınıfsal kürselleş meye. Bu kurum her zaman haklıdır. Yaklaşık yirmi bir bin sayfalık mevzuatı Türkiye büyük millet meclisinden bir saatte geçmiştir. Varın siz düşünün.

Ayrıca Kuzey kore, İran ve Küba'nın merkez bankaları devletindir. Çoğunluk merkez bankalarında devletin payı çok azdır veya hiç yoktur. Bilmem anlatabildim mi?. Diğer ülke merkez bankalarının hisse sahipleri hemen her ülkeden olabilir. Bu zaten sınıfsal küreselleşme demek. Yaklaşık 2'inci dünya savaşından beri bu böyle. Kullandığımız paranın basım hakkı bu sınıfların elinde. Devlet ise kazanın kulpu sadece. Bu sınıfların koruyucusu.

Küreselleşme hızla yoluna devam etti, ediyor, edecek. Amerika ve Avrupa bu konuda tekleseler de Çin ve Rusya küreselleştirmeyi devam ettireceklerdir. Zaten oyunun içindeler. Çünkü. Sermaye sınıfları bunu istiyor.

Kültürel ve sınıfsal entegrasyonunu tamamlamamış, güçlü, kimlikli sermaye sınıfının olmadığı,  hala ikincil kültür seviyesindeki ülkelerin ulusal karakterde olsa da  yaşaması mümkün değildir. Küreselleşme bu olguyu hızlandırmıştır. Küreselleşme devletler, halklar, sınıflar arasında resmen ayıklama yapmaktadır.

Küreselleşme  dış ticaret hacmini de oldukça artırmıştır.  Bu ticaret gelişmemiş ülkelerin içini boşaltırken yeni sermaye sınıflarını da ortaya çıkardı. Gelişmiş ülke sermayedarlarının geri ülkelerdeki küçük ortakları kaçınılmaz olarak entegre oldular.

Bu aşamada sınıfsal küreselleşme doğdu. Özellikle küresel şirket ortaklıklarında bunu görebilirsiniz. Sermaye sınıflarının birbirine entegre olmasıyla küresel sosyal kuvvet doğdu ve en kuvvetli sosyal kuvvettir. Gizli falan değiller. Açık ve net olarak ortadalar. Önlerindki en önemli sorun ulus devletler. Bu sorunu da yerinden yönetim veya kent anayasası gibi tezleri hayata geçirerek çözmeye çalışacaklardır. 

Dünya hızla bütünleşmeye ( her alanda) başladı. Sınıfsal bütünleşme henüz bitmedi. Önümüzde elli veya yüz yıl içinde bütünleşme bitecektir. Bu bütünleşme küreselleşmeyi ikinci bir aşamaya taşıyacaktır. Sermaye karşısındaki sınıflarında entegrasyonu bahis konusu olacaktır. Sermayedarlar arasında dini, kültürel, vesair konularda farklılar ticarete veya herhangi bir faaaliyete engel değil. Buda artık devletleri birer aparata dönüştürmüştür. Küreselleşme dünyayı hızla küçültmektedir. Bilgi, kültür , vesair konularda milletlerin direkt etkileşimleri hızlanmıştır. Dünyada akla gelebilecek her alanda genel kabul görmüş ortak kültürel bir anlayışın doğacağı kesindir. İnternetteki  bilgi akışı ise inanılmaz böyutlar dadır. Hemen her konudaki bilgiye ulaşmak artık çok mümkün. İnternet kültürel küreselleşmenin de lokomotifidir. 

Artık sermaye sınıfının menfaatleri, geleceği devletlerin veya halkların  geleceğinden önemlidir. Sınıfsal küreşelleşme birleşmiş milletlerde veto hakkı bulunan ülkelerin sermayedarları arasında çoktan başlamıştı.

Olan biten halklar, devletler ve sınıflar arası doğal seleksiyonun sonucudur. Tüm bunlar olacaktı, kaçınılmazdı.

Küreselleşmeye  karşı ideolojisi güçlü sermaye yapıları olmayan ülkelerin ayakta kalmasının mümkün olmadığını göreceğiz . Çünkü. Sermaye önemlidir ama sermayenin kimlerde olduğu dahada önemlidir. Bilgi ve güç üreten bunu devamlı geliştirip konsolide eden, güçlü  sermayeye ( ulusal )  sahip  devletler küresel oyunun sonunda ayakta kalacaklardır..

KISACA. KAYBEDENİN BİR DAHA KENDİNİ TOPARLAYIP, TEKRAR DEVLET KURMASI ASLA MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.

Gerçek olan ise ayakta kalanların arasında da mücadelenin devam edeceğidir.   Sermaye sınıfının küreselleşme ile entegrasyonu kendi aralarındaki çelişkilerin, paylaşım sorunlarının biteceği anlamına gelmez. Kapitalizm eşit ve dengeli gelişmez.

Küreselleşmenin de hakkını teslim etmek gerekir. Küreselleşme hemen her konuda bir devrimdir. Dünya inanılmaz değişimlerle karşı karşıyadır. Bir örnek verecek olursak. Endüstri 4.0.devrimi. Bu devrimin dinamiklerinden biriside birbirleriyle haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların üretimi devralıp; daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan bir üretim yapması.Teknolojiden beslenen akıllı üretim ve otomasyon yöntemleri. Yüzlerce örnek verilebilir. Küreselleşmenin maliyet inide düşüren bir unsurdur teknoloji. Katma değer artık teknoloji ve yazılımda. Fakat yaşamak tarımda.

Günümüzün ekonomik ve siyasi krizleri küresel çapta olacaktır.

Bu arada şunuda belirtmek isterim. Sovyet' lerin dağılmasında ve Çin'in atılımların arkasında da sınıfsal küreselleşme baş aktördür. Artık o ülkenin, bu ülkenin, o tarikatın, bu mezhebin, o dinin, bu dinin sermayesi yok. Tek bir sermaye var. Bu açıdan sınıfsal entegrasyonunu tamamlamış farklı sermaye grublarının  ortak olarak  yönettiği tek bir  dünya devleti bahis konusu. 

Tek dünya devletinin alt yapısını blockchain ( küresel veya yerel  kayıt birliği ) teknolojisi oluşturacaktır. Zaten bitcoin veya diğer coin para sistemleri blockchain teknolojisini mecbur kılıyor. Tabiki bu gelişmelerin faydalı yönleride var. Bu teknolojilerin ne olup olmadığı konusunda ayrıntılara girip sizleri yormak istemiyorum. Çoğunluk biliyordur. 

Manzara şudur. local  bölge  veya devletlerdeki sermaye ve üst düzey yöneticilerin kendilerinden güçlü grup veya sınıflara organik olarak bağlanması hızla kurumlaşmakta. Belkide çoktan kurumlaşmıştır. Çünkü bunun küresel emareleri var. Ortaya çıkan veya çıkacak devasa bir sınıfın egemenliği nasıl devam edebilir. Bilgiyi, siyaseti ve sermaye yönetimini sağlayacak, yönlendirebilecek bir teknolojiyle. Buda blockchain teknolojisidir. Kripto paralar ise arkadan gelir. 

Bu tek dünya devleti felsefesi  Basra'da çok güçlü olan sufilerin oluşturduğu ihvan_üs safa örgütünün öğretileri içinde bulunmaktaydı. Bu ezoterik çizginin karakteri üst  düzey insanları içine almasıydı. Doğal olarakda tek dünya devletinin sadece belirli bir sınıfa hizmet etmesi gerçeği ortaya çıkmakta. Bu artık kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde  duruyor. Fiiliyatta kurumlaşması için gereken neyse yapacaklardır. Bedeli ne olursa olsun. Zaten yıllardır yapıyorlar.

Klasik söylemle klan, ilkel, köleci, feodal, şehir devletleri ve son olarakda ulusal-miili devletler bahis konusu. Gördüğümüz gibi bir evrimsel sıralama var. Bu açıdan küreselleşme teknoloji ve bilgi üretimi dolasıyla kaçınılmaz. Bu Afrika dan da başlayabilirdi. Güney Amerika danda. Batıdan başladı. Devamını ise hangi bölge ülkesinin veya sınıflarının getireceğini bilemeyiz. Ama. Devam edecek. Kaçınılmaz. Kapitalist küreselleşmeyi özel mülkiyeti kaldırarak durdurabilirsiniz. Yine de devam edecektir. Tüm dünya sosyalist olsa da. Önemli olan burada aldığınız pozisyondur. 

Bu arada şunu da belirtmek isterim. Sınıfsal küreselleşmede hem lokal hem de küresel örgütlerin ( siyasi, ekonomik gibi )  organik ilişkileri artık birbirine entegre olmuş durumda  Sınıfsal küreselleşme artık kurumlaşmıştır. Doğal olarak bunların arasında da çelişkiler ve çatışma kaçınılmaz. Özel mülkiyetin olduğu her sistemde herşey eşitsiz gelişir veya oluşur. Değişimi sağlayan budur. Egemenliğe sahip olmanız yetmez. Her türlü yetki ve güce sahip olmanız da yetmez. Geleceği sırtlayacak, belirleyecek uzun vadeli gerçekçi ve akılcı oyunlar kurmuyorsanız,kuramıyorsanız. Kurmak zorundasınız. Değişimi yaratan ve yöneten olmalısınız. Birincil kültür olmanın ve varlığınızın devamının kuralları bunlardır. Yoksa. Baştan kaybettiniz demektir. Tabiki bunlar sermayenin ideolojisine ve sermayenin kimlerde olduğuna bağlıdır. Bu toprakların son üçyüz yıllık tüm sorunlarının ve başına gelenlerin nedeni budur. Unutulmaması gereken işe şudur. KISACA SERMAYE ÖNEMLİDİR. DAHADA ÖNEMLİSİ KİMLERDE OLDUĞUDUR.

Faik ÇALTILI. Finans ve yönetim danışmanı.

  • 0Blogger Yorum.
  • Facebook Yorum.
  • Disqus Yorum.


Yorum Gönder

comments powered by Disqus
Copyright © KONSOLİDE DENEMELER. Designed by OddThemes