Küreselciler. Küreselcilik. - KONSOLİDE DENEMELER

Küreselciler. Küreselcilik.


Merhaba,


Yaklaşık otuz yıldır bir küreselciliktir gidiyor ve adım adım uygulanıyor. Küreselcilik kısaca emperyalizmin daha gelişmiş ve kurumlaşmış hali. Peki bir küreselciyi nasıl tanırız. Kesin tanıyı kısaca şöyle yapabiliriz. Tabiki bu konuda liberaller başı çekmektedir. Gelişmiş, ulusal ülke liberalleri hariç. Ülkemiz için son tezleri bu şimdilik.
--- Milletlet devlet kurmazlar. Devletler millet -i yaratırlar veya oluştururlar. Bu doğrumudur ?. Bir devlet egemenlik isteği olmayan bir milleti nasıl yaratabilir ?. Egemenlik isteği olmayan bir millet savaşabilirmi ?. Devleti yaratanlar, kuranlar kimdir ?. Bu durumda kitleler sürümü olmaktalar ?.
Bu durumda Türk milleti yoktur. Cumhuriyet kurulduğunda oluşan devletin yarattığı veya imal ettiği bir millettir. Oysa devletler var olmayan bir milleti inşa edemezler. Devlet ancak var olmak ve egemenlik iddiası olan bir milletin egemenliğini inşaa edebilir ve korur. Egemenliği koruduğu müddetçe devlet yaşayabilir. Devlet egemenliğin tescilidir. Bu açıdan 1923 de yapılan cumhuriyetin Türk milletini yaratması değildir. Onun egemenliğinin ilanı ve tescilidir. Bu durumda derli toplu bir devlet ve egemenlik bilinci küreselci liberallerin nefret ettiği bir olgudur.

Tabiki küreselcilerinde savunduğu tezlerin bilimsel bir arka planı vardır. Tezlerine dayanak olan fiili sorunlar bahis konusudur. Yoksa bu kadar yol almaları mümkün değildi. Tabiki yol almak için hemen her yolu denemekte sakınca görmediler. Toplumun nedenleri ve çözümleri sorgulaması ise en doğal haklarıdır. Fiili dayanağı olmayan ideoloji ve tez olmaz. Olsa olsa masal olur.
Tüm bu olup bitenlere yol açan ise devletin kurumlaşmamasıdır. Kurumlaşmamış devlet demek milletin egemenliğine, hak ve hukukuna sahip çıkmaması demektir. Bu fiili durum küreselciler için ballı börektir. Her iki durumdanda azami olarak faydalanırlar. Bugün ülkemizde yaşananların asli nedeni budur. Sahip çıkmamak ve partilerin bölmesine izin vermek. Kurumlaşmamış devlet bir oligarşiye dönüşür. Milletin egemenlik hakkı rafa kaldırılmıştır. Bu aşamada liberallerinde haklı itirazları bahis konusudur. Oligarşiye dönüşmüş devlet acımasızdır ve ilerlemenin önünde ciddi bir engeldir. Bu aşamada liberaller ile devlet ilişkileri zamanla kopar. Çünkü. Bir ipte iki cambaz oynamaz.
Günceleme yaparsak aslında bilinçli veya bilinçsiz siyasal islam, sol, azınlıkçılar cepheleri özünde liberal kola hizmet etmektedirler. Bu üç çizgide küreselleşmenin getireceği kırıntılara el açmış durumdadır. Aradan sıyrılıp kendi çizgilerinin kazanacağı umudunu taşımaktadırlar. Buradaki kırılma noktası demokrasi kavramıdır. Güya herşey demokrasi için yapılıyor gibidir. Devlet bir oligarşidir yani çetedir. Oysa oligarşiyi tasfiye etmek için bölünmeye değil birleşmeye ihtiyaç vardır. Vatandaşlık bilinci kurumlaşmadan oligarşiler veya diktatörlükler yok edilemez. Yeni oligarşik yapılar yerini alır. Bu yapı kendini farklı ideolojiler içinde klonlar.

VATANDAŞLIK BİLİNCİ SİYASET VE İDEOLOJİ ÜSTÜ BİR BİLİNÇTİR. MİLLETİN EGEMENLİĞİ BU BİLİNÇLE YAŞAR VE GELİŞİR.
Arka planın amacı ise Türk milletinin egemenliğini tasfiye etmek, İkincil, üçüncül kültürleri kullanarak ve geniş bir sömürü ortamı yaratmaktır. Bu kesindir. Herşey daha fazla sömürü içindir. Egemenlikleri tek cepte biriktirmektir.  Etnik gruplar ise bu işe balıklama dalarak özgürlüklerini kazanma mücadelelerine atlarlar. Bu doğaldır. Oysa günümüzde etnik, ikincil, üçüncül kültürlerin yaşama şansı yok denecek kadar azdır. Başarılarıda geçici olacaktır. Tarihte yüzlerce örneğini bulabilirsiniz. İşin özü entegre olmak ve yeni bir kültür, özbilinç yaratmaktan geçmektedir. Aksi takdirde uzun yıllar boyunca acı çekmemiz garantidir. Örneklerini Arap Baharı olaylarında gördük ve görüyoruz.
Tabiki bu olan bitenler milletin kendini yenilemesinden, bilgi biriktirmesinden, ağırda olsa yeni bir özbilinç yaratmasından başka bir işe yaramıyor. Yaramıyacaktır. Kötü olan ise hızla değişen dünyada kök salmak için zamanın boşa harcanmasıdır. Küreselleşme  devam edecektir. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Küreselleşme oyuncuları şimdilik on ülkenin güdümünde devam ediyor. Bu sayı azalır veya çoğalır. Yer alabilmek için yeni bir yapılanmaya, özbilince ve derli toplu duruşa gerek var. Zaman çok az.


Global


Egemenliğe sahip olmanız yetmez. Her türlü yetki ve güce sahip olmanız da yetmez. Geleceği sırtlayacak, belirleyecek uzun vadeli gerçekçi ve akılcı oyunlar kurmuyorsanız,kuramıyorsanız. Kurmak zorundasınız. Değişimi yaratan ve yöneten olmalısınız. Birincil kültür olmanın ve varlığınızın devamının kuralları bunlardır. Yoksa. Baştan kaybettiniz demektir. Tabiki bunlar sermayenin ideolojisine ve sermayenin kimlerde olduğuna bağlıdır. Bu toprakların son üçyüz yıllık tüm sorunlarının ve başına gelenlerin nedeni budur. Unutulmaması gereken işe şudur. KISACA SERMAYE ÖNEMLİDİR. DAHADA ÖNEMLİSİ KİMLERDE OLDUĞUDUR.

Faik ÇALTILI. Finans ve yönetim danışmanı.

  • 1Blogger Yorum.
  • Facebook Yorum.
  • Disqus Yorum.


1 Yorum.

comments powered by Disqus
Copyright © KONSOLİDE DENEMELER. Designed by OddThemes