Seçimler ve sonrası. - KONSOLİDE DENEMELER

Seçimler ve sonrası.


Merhaba,
Seçimler yapılacak. Oylar verilecek. Kısaca gelelim meselenin özüne.
-- Milletvekilleri seçildiklerinde, toplum ve devlet ile alakalı karar alma yetkileri olmayacak. Yetkileri artık sınırlı. Hükümet üyeleri milletvekillerinden çıkmayacak. Hükümeti onaylamak yetkileri de yok. Dolayısıyla hükümeti denetleyip düşürmek gibi yaptırım güçleri de bahis konusu değil. dört yüz milletvekili bir araya gelirse ki çok zor. Ancak bu aşamada kümülatif bir etkileri bahis konusu.
-- TBMM için beşyüz elli  değil, altı yüz kişi seçilecek. Bunun nedenini de merak ediyorum. Sanırım dört yüz milletvekilinin bir araya gelmesini zorlaştırmak için. Bu konuda karar veremedim. Pratikte göreceğiz.
--- Cumhurbaşkanın başında olacağı hükümet de bildiğimiz gibi bir hükümet olmayacak. Çünkü bakan adlı kimselerden oluşacak kurulun, kurul olarak karar alma, örneğin ‘bakanlar kurulu kararanamesi’ çıkarma yetkisi kaldırılmış durumda. İşler görüşülecek çıkacak karar cumhurbaşkanı kararnamesi olarak çıkacak. Bakanlık koltuğunda oturacak olanlar siyasi işler yapacak, ama siyasetçi sorumluluğu taşımayacaklar.

-- Cumhurbaşkanı seçildiğinde 16 Nisan 2017’de anayasa değişikliği ile , yalnızca cumhurbaşkanı değil aynı zamanda başbakan olacak.
-- Anayasa, yönetim, yürütme ve işleyişle ilgili kurallar değiştirildi;
-- İttifakların dışında kalanlar, yüzde on barajla baş başa kaldı. Sonuçta yedi parti ittifaklar adı altında seçime hazır.
Peki ittifakların aldıkları oyların dağılımı nasıl olacak. Sözü edilen payın nasıl hesaplanacağı,18. madde ile 2839 sayılı Kanun’un bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların hesaplanması ile ilgili 29. maddesinin I. fıkrasına eklenen şu cümlelerle açıklanmış durumda.
Aynı ittifak içerisindeki siyasî partilerin her birinin geçerli oyu; ittifakı oluşturan siyasî partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilâve edilmesiyle elde edilecek. İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasî partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu ortaya çıkacak.
İttifak içindeki partilerin aldıkları oyların tespiti, yalnız bunların toplamı üzerinden ittifakın çıkaracağı milletvekili sayısı ile ittifak içinde her birinin çıkaracağı milletvekili sayısının hesaplanması bakımından değil; aynı zamanda Siyasî Partiler Kanunu’nun ek 1. maddesi uyarınca siyasî partilere yapılacak Devlet yardımı bakımından da önemli.
Cumhuriyet tarihinin en ciddi seçimi gelecek nesiller için hayırlı olsun temennisindeyim. Her kim seçilirse ekonomideki kaos yeni seçimlere yol açabilir. Kesin olan ise gelecek nesilleri zor günler bekliyor. Ayakta kalmayı zor yollardan geçerek öğrenecekler. Hayatta kolay değil zaten.

EGEMENLİĞİNİZ VE DEVLETİNİZLE  DÜNYADA YER ALMAK VE BUNU SÜRDÜRMEK KOLAY DEĞİLDİR. SİSTEM BUNUN İÇİN ÇALIŞMIYORSA DEVLET AYAKTA KALAMAZ.  SORUN KÜRESELLEŞEN DÜNYADA YENİ  BİR ŞANSININIZ OLUP, OLMAMASIDIR. OLMAYABİLİRDE.


elections


Egemenliğe sahip olmanız yetmez. Her türlü yetki ve güce sahip olmanız da yetmez. Geleceği sırtlayacak, belirleyecek uzun vadeli gerçekçi ve akılcı oyunlar kurmuyorsanız,kuramıyorsanız. Kurmak zorundasınız. Değişimi yaratan ve yöneten olmalısınız. Birincil kültür olmanın ve varlığınızın devamının kuralları bunlardır. Yoksa. Baştan kaybettiniz demektir. Tabiki bunlar sermayenin ideolojisine ve sermayenin kimlerde olduğuna bağlıdır. Bu toprakların son üçyüz yıllık tüm sorunlarının ve başına gelenlerin nedeni budur. Unutulmaması gereken işe şudur. KISACA SERMAYE ÖNEMLİDİR. DAHADA ÖNEMLİSİ KİMLERDE OLDUĞUDUR.

Faik ÇALTILI. Finans ve yönetim danışmanı.

  • 0Blogger Yorum.
  • Facebook Yorum.
  • Disqus Yorum.


Yorum Gönder

comments powered by Disqus
Copyright © KONSOLİDE DENEMELER. Designed by OddThemes