Konsolidasyon, diyalektik ve evrim. - KONSOLİDE DENEMELER

Konsolidasyon, diyalektik ve evrim.


Merhaba.

Çoktandır taslakta tuttuğum bu konuyu bugün yazmaya karar verdim. Bu terimlerin anlamlarını kısaca açıklamakta fayda var.

Konsolidasyon genel olarak farklı süreçlerden-etkenlerden ( ekonomik-siyasi-kişisel  )  sonuçların yarattığı güncel durumun uzun vadede bertaraf edilmesi için alınan bir karar ya da kararlar bütünüdür. Konsolidasyon kararı için bir zaman ve veri birikimi bahis konusudur

Konsolidasyonu belirleyen etmenler karar vericinin ya da vericilerin insiyatifinde görünse bile-pratikte öyle değildir. Pratikte faaliyetleri şirketler-devletler-insanlar fiili olarak bizzat yaparlar. Yapılan bu faaliyetlerin sonuçlarını ise ikinci veya üçüncü tarafların hataları-doğruları belirler. Konsolidasyon şirket ve devlet yönetimleriyle özdeşleşmiş gibidir. Bilakis bu kavram insan hayatının bir çok evrelerinde de bahis konusudur. Birey olarak da konsolidasyon işlemini çoğunlukla yaparız. Yeni bir sayfa açmak deriz buna. 

KONSOLİDASYON SADECE FİNANSAL BİR KAVRAM DEĞİLDİR ASLINDA.SOSYOLOJİK BİR YÖNÜDE VARDIR. Bu faaliyetleri biz insanlar yaptığımıza göre sonuçlarının da insanları-toplumları etkilemesi-etkilememesi-yönlendirmemesi zaten bahis konusu olamazdı.

Diyalektik ise ilk çağlarda tartışma yöntemi veya sanatı anlamını taşıyordu. Taki heraklitos 'un aynı ırmakta iki kez yıkanmaz sözüne kadar. Bu söz günümüzdeki diyalektik kavramının başlangıcıdır. Dünya sürekli hareket ve değişim halindedir. Bir gün önce  gördüğümüz bir nesne veya varlık ertesi gün aynı değildir. Gözle görülmese- de dış etkenler ( fiziki vesair ) tarafından muhakkak değişime uğramıştır. Bu değişimlerin netleşmesi-sonuçlanması- farkedilebilmesi için objenin durum ve konumuna göre kısa-uzun süreler gerekebilir. İşte bu sürede olup-bitenler NİCEL BİRİKİMLERE neden olur. Bu birikimler içinde bulunduğu konum veya durumun kapasitesi ile başabaş hale geldiğinde ise değişim veya yok olup-olmama seçeneklerini ortaya koyar. Buna da NİTEL PATLAMA-SIÇRAMA diyoruz. Bu kavramda dada (diyalektik) konsolidasyon da olduğu gibi zaman içerisinde ikinci-üçüncü etkenlerin bir durum-konum veya maddeyi etkilemesi-yönlendirip harekete geçirmesi kaçınılmazdır.

NİCEL BİRİKİM  KONSOLİDASYONU,EVRİMİ YARATAN HAREKETLERİN, ETMENLERİN, SÜREÇLERİN  ADIDIR AYNI ZAMANDA. NİCEL BİRİKİM AYRICA  DİYALEKTİĞİN ÖZÜDÜR.

Evrim canlıların değişen çevreye uyum sağlamak için kalıcı fiziksel değişime uğramasıdır. Fakat canlılar sadece fiziksel değil düşünce ve kültürel olarak da evrimleşirler. Teknonoloji ve bilgi günlük hayatta kullanılabilir olması durumuna göre insanların ve toplumların içinde nicel olarak birikirler ve gelecek nesillere aktarılırlar. Bu durum canlıların düşünce-kültürel evrimlerini belirler. Biriken her türlü nicel birikim (fiziksel/kültürel ) daha önce diyalektik bölümünde yazdığım gibi, nitel sıçramaya yol açar. İşte canlıların-maddelerin hemen her konuda içinde bulunduğu durumun adı nicel birikimdir. BUNUN ADINA EVRİM DENİR.YANİ.EVRİM VE NİCEL BİRİKİM AYNI SÜREÇLERDİR. Eğer evrimi sadece bir sonuç olarak görürseniz bunu adına nitel sıçrama, bir süreç olarak görürseniz nicel birikim diyebiliriz.

Konsolidasyon ve evrim kavramlarında ortak noktanın değişime-karar vermeye-almaya neden olan sürecin nicel birikimler olduğunu görüyoruz. Bu birikimleri doğa ve ikinci-üçüncü tarafların hareketlerinin sağladığı nettir.Bu yüzden herşey birbirine bağlıdır. Bu bağlılıkların yarattığı hareketlerin sağladığı birikimler zamanla evrimi  yaratır veya konsolidasyon kararları almamıza neden olur. Herşeyin birbirine bağlı olmasına-birbirlerini etkileyerek birikim ve değişime neden olmasının nedeni diyalektik denen evrenin yasasıdır.

Bunun doğru olduğunu tarihe ve günümüze baktığımızda görüyoruz zaten. Diyalektiğin bir bilim olduğunu ilk farkedenler Avrupa lılar oldu. Bu yasanın nasıl çalıştığını-aşamalarını analiz ettiler. Hayatın her alanında varolan bu yasanın içinde yuvarlanıp duruyoruz. Bu sürecin işleyişi tabiki insanoğlunun elinde değil. Fakat bu konuda doğru analiz yapan insanlar ve toplumlar ayakta kalacaklardır. Yapamıyanlar veya konjoktürün farkında olamayanların yok olması-başarısız olması kaçınılmazdır. Diyalektik doğayı-kültürü-hemen herşeyi şekillendirir. Güçlü kalmanın yolu doğru diyalektik analizlerden geçer. Bizleri-toplumu-şirketleri-devletleri belli bir noktaya getiren diyalektik aslında gözümüzün önündedir. Saklanmaz , gizli çalışmaz. Bize düşen doğru analiz yapıp,değişmek gerekiyorsa değişmek,yeni yöntemler ve kararlar almaktır.

Diyalektik  konsolidasyona-evrime doğru götürür. Ayakta kalmanın, var olmanın yolu bunlardan geçer. Gelinen noktayı,sonuçları lehimize çevirmek elimizdedir. DİYALEKTİK DOĞANIN İLAHİ ADALETİDİR.

PATRON TANRIYSA ASASI DİYALEKTİKTİR.


Diyalektik,Evrim


Egemenliğe sahip olmanız yetmez. Her türlü yetki ve güce sahip olmanız da yetmez. Geleceği sırtlayacak, belirleyecek uzun vadeli gerçekçi ve akılcı oyunlar kurmuyorsanız,kuramıyorsanız. Kurmak zorundasınız. Değişimi yaratan ve yöneten olmalısınız. Birincil kültür olmanın ve varlığınızın devamının kuralları bunlardır. Yoksa. Baştan kaybettiniz demektir. Tabiki bunlar sermayenin ideolojisine ve sermayenin kimlerde olduğuna bağlıdır. Bu toprakların son üçyüz yıllık tüm sorunlarının ve başına gelenlerin nedeni budur. Unutulmaması gereken işe şudur. KISACA SERMAYE ÖNEMLİDİR. DAHADA ÖNEMLİSİ KİMLERDE OLDUĞUDUR.

Faik ÇALTILI. Finans ve yönetim danışmanı.

  • 3Blogger Yorum.
  • Facebook Yorum.
  • Disqus Yorum.


3

comments powered by Disqus
Copyright © KONSOLİDE DENEMELER. Designed by OddThemes