Emperyalizmin güncel durumu. - KONSOLİDE DENEMELER

Emperyalizmin güncel durumu.Merhaba,

Malum emperyalizm ( YENİ TABİRLE FİNANS KAPİTAL ) nedir ne değildir biliriz. Bilinir. Bilirler. Tartışmalarda sıkışıldığında can kurtaran gibidir bu emperyalizm. Çözemediğimiz, anlayamadığımız olayların tek sorumlusu emperyalizm dir. Hiç ciddi bir yenilgiyle karşılaşmamıştır. Kendisini tamamen işlevsiz hale getirecek bir darbe almamıştır. Kendi konumuna göre zorlayıcı başkaldılar olmuştur tabiki. Ama. O ne yapıp edip sabırla alacağını almıştır. Varlığı ve devamlılığı almasına bağlıdır. Her ata oynar. İşlerini oluruna bırakmaz. Bu yazımda bir güncelleme yapmak istedim. Yeni yöntemleri nelerdir bu yaramazın bilinsin istedim.

Emperyalizmin ilk dönemlerdeki yöntemi zorbalık kullanmaktı. İşgal eder ve alırdı. Masraflı bir yöntemdi bu. Ülkenin hem insan hem de ekonomik kaynaklarını tüketiyordu. Başka rakiplerde çıkıyordu tabiki. Ayrıca onlarla savaşmakta ayrı bir sorundu. Bir ve İkinci Dünya savaşlarında elli milyon insanı ve trilyonlarca artı değeri kaybedince ayıktılar. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olunuyordu. Bu aptalca yöntemi doğal olarak bıraktılar. Bu birinci yöntem birçok bağımsız ülkenin ortaya çıkmasından başka bir işe yaramamamıştı. Ne yapmak gerekiyordu. Nasıl yapılmalıydı bu iş. Hem her türlü masraf az olmalı hem de sorumluluk alınmamalıydı. Dünya nın diyalektiği hızla değişiyordu. Biraz açalım bunu. Maddelendirirsek daha kalıcı olur diye düşünüyorum.

BİRİNCİ DÖNEM

--- Think Thank ler. Geleceğin getirebileceği sorunları önleyebilmek için stratejiler geliştirmek. Veya stratejileri belirleyerek istenilen diyalektik ortamı sağlamak. Bunun için think tank denen organizasyonlar oluşturmak. Düşünce klübü demek olan bu sivil kuruluşlar son derece etkinler. Bağımsız olan klüpler tabiki var. Bu tür bağımsız klüplerin çok faydalı oldukları gerçek. Sorunların çözümü veya gelişmeye katkı sağlayacak düşüncelerin konsolide olduğu klüpler bunlar. Örneğin Türkiye de yaklaşık 45 klüp var. Hangileri bağımsız veya bağımlı bilmek çok zor. EMPERYALİZMİN ŞU ANDA EN GÜÇLÜ SİLAHI BU TÜR KURULUŞLARDIR. Bu sivil kuruluşlar Ukrayna'da kısmen ve Türkiye de başarılı oldular. Gelecekte de bir çok ülkede başarılı olacakları kesin. Sorunları bulup bu sorunların getirebileceği değişimleri veya muhalefeti yumuşatmak veya sorunları kendi lehylerine kullanıp devamlılıkları sağlamak için bu tür klüpler mükemmel araçlar. 

 BU KURULUŞLAR GENEL OLARAK  EKONOMİ-İKLİM-JEOLOJİ-İNSAN HAKLARI-KÜLTÜR GİBİ ALANLARDA BOY GÖSTERİYORLAR. AYRICA KÜLTÜR EMPERYALİZMİNİN KURUMLAŞMASINDAKİ BAŞ AKTÖRLER BU THINK TANK KURULUŞLARIDIR. DÜNYA NIN AMERİKAN'LAŞMASININ ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞMAKTADIRLAR. TURUNCU DEVRİM DENEN HAREKETLERİN ALT YAPISINI BU KURULUŞLAR HAZIRLAMAKTADIRLAR.

--- Finansal yöntemler kullanmak. Bu yöntem kısa sürede sonuç almak için kullanılan bir yöntem. Emperyalist ilgili ülkenin ekonomisinin desteklenmesi veya sağlıklı devamının sağlanması için başka ülkelerde ( genellikle kur oyunları ) operasyonlar yapmak. Gelişmemiş,ulusal burjuvazisi güçlü olmayan,borca dayalı gelişme yöntemi uygulayan ülkelerin bu konuda yapabilecekleri birşey yok zaten. Bu tür ülkeler devamlı veya istenildiği zaman operasyon yapılabilecek ülkeler. Oldukça da fazlalar. Bu yöntemin uygulanmasında çoğunlukla sorun çıkmamakta. Sorun kültürel gelişimi yeterli insan kaynakları gelişmiş az-çok ekonomi bilgisinin yerleştiği ülkelerde çıkmakta. Fakat uzantılar bu sorunu da kolaylıkla çözmektedilerr.


--- İdeolojileri- ve etnik kimlikleri kullanmak. İdelojilerin içini boşaltmak. Son 35 yılda gelişmemiş ülkelerde müslüman-hristiyan veya başka dinlere mensup gelişmemiş ülkelerde emperyalizme karşı oluşabilecek milliyetçi-ulusalcı hareketleri yontmak için dini kullanmak oldukça verimli oldu. Malum.Son 50 yılda zayıfta olsa bağımsız-gelecekte uluslaşabilecek devletler kuruldu. Emperyalizmin uyguladığı ilkel yöntemler buna yol açtı. Tabiki doğal olarak hiçbirisi uluslaşamadı. Fakat tehlike devam etmekte. Çünkü bu konularda kültürel ve geçmişte emperyalizmin ne olduğu konusunda nicel bir birikim var bu tür ülkelerde. Uluslaşmanın birincil yöntemi de laiklik. Doğal olarak Dünya yı iyi analiz edemeyen dini gruplar veya ilgili ülkede küçük burjuvazisi oluşmuş etnik gruplar uluşlaşmanın kendilerinin de sonu olduğunu iyi bilmekteler. İsteyerek veya bilinçsizce kendilerin kullandırmaktadırlar. Kullanılabilecek güzel kaynaklar bunlar. Bu tür grupları desteklemek iyi sonuç getirmiştir. Başarılı da olundu. Örneğin ülkemiz Türkiye'de.Kürt meselesini haklı bir zemine oturttan veya öyle analiz eden sol gruplar ister istemez emperyalizme hizmet etmektedirler. Dinci kesimin iskeletini elinde tutanların ne olduklarını zaten biliyoruz. Hoş son 2 yılda bu konuda bilgi birikimi de oluşmuş durumda.

Yukarıda yazdığım yöntemler genel ve uygulama alanı olan yöntemler. Tabiki bu yöntemleri uygulamak için küresel bir senaryoya ihtiyaç vardı. Bu senaryonun adı da KÜRESELLEŞME-YENİ DÜNYA DÜZENİ.

Bu senaryo gerçeğe en yakın senaryo Ben ce. Uygulama alanı var ve gerçekçi bir senaryo. Sınıf çelişkileri ister istemez küreselleşmeyi getirecekti zaten. A ülkesinin zengini B ülkesinin zengini ile entegre olmasının önü Mai -Gümrük anlaşmaları-Global borsalar-Merkez bankalarının özelleşmesi ayrıca ülkelerin özelleştirme politikaları küreselleşmenin önünü açan uygulamalar olmuştur.

ENDONEZYA DA BİR LÜKS BİR MEZARLIKTA İSTER MÜSLÜMAN VEYA HRİSTİYAN YÜKLÜ BİR PARA KARŞILIĞINDA YANYANA GÖMÜLEBİLİYORSUNUZ. ORTAK YÖNÜNÜZÜN ZENGİNLİK OLMASI YETERLİ. YANİ.HRİSTİYAN YADA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI AYRI DEĞİL  ARTIK.SOSYAL KLÜP GİBİ BİR MEZARLIK.MEZARINIZI ZİYARET EDİYORSUNUZ.KLÜBE GELİP YİYİP-İÇİP GİDİYORSUNUZ.MEZARINIZA HER GÜN SU DÖKÜLÜYOR-ÇİÇEKLER DİKİLİYOR.ZENGİNLİĞİNİZ ÖLDÜKTEN SONRA DA DEVAM EDİYOR YANİ.

Küreselleşme denen bu diyalektik değişim ister istemez olacaktı. Kapitalizmin yaşaması bu senaryoya bağlıdır. Bu senaryo uygulanabilir olduğunu göstermiştir.Bu senaryonun  uygulabilirliğini düşünce kuruluşları sağlamıştır. İtiraf etmekte fayda  var. Bu kuruluşların bağımsız olanlarının faydası da olmuştur. Tamamen kestirip atmak aptalca bir tavır olur.  Çünkü. Think Tank lere karşı tepkisel kuruluşlarda var. Bağımsız kuruluşlardan Dünya nın diyalektik durumunu öğreniyoruz. Tartışıyoruz.İçinde bulunduğumuz konjöktürün doğru veya yanlışlığını tartışıyoruz. DÜŞÜNÜYORUZ.


YENİ EMPERYALİZM DÜNYA KAPİTALİSTLERİNİ BİRLEŞTİRDİ. MEZARLARDA BİLE YANYANA YATIYORLAR ARTIK. DİĞER SINIFLAR DA KENDİ MEZARLARINDA BERABERLERLER HER ZAMANKİ GİBİ.

İKİNCİ DÖNEM

Bu dönemde yeni emperyalizm  denen küreselleşmenin birçok gelişmemiş ülkeyi  Turuncu Devrim veya Arap Baharı gibi fiili devrim hareketleriyle yuttuğunu görüyoruz. Bu hareketler çoğunluk ülkelerde başarılı oldu. İlgili ülkelerdeki bilgi birikiminin azlığı-millet olamama-feodal unsurlar-demokrasi zaafiyetleri  gibi sorunların  varlığı bu devrimlerin başarılı olmasında etken rol oynadı. SONUÇ OLARAK KÜRESELLEŞME  DEVRİMLERİ İÇİN OBJEKTİF VE SUBJEKTİF ŞARTLAR OLGUNLAŞMIŞTI-HAZIRDI. Emperyalizm için tarihin sonuydu artık. YANİ BAŞARILARI SONSUZA KADAR SÜRECEKTİ.


KISACA ÇEKİRGE ZIPLAMAYA DEVAM EDECEKTİ.

Kırılma noktası Ukrayna da  ortaya çıktı. Ukrayna Rusya nın arka kapısıydı. Bu kapıyı açıp-içeri girip evin tapusundaki hissedar Rusya nın hisselerinin alınması gerekiyordu. Şartlarda müsaitti. Rusya ya bağlı oligark bir grup yönetimdeydi. Ekonomik sıkıntılar-işsizlik-kaynakların Rusya ya tranferi gibi sorunların bilincinde olan Ukrayna lılar baş kaldırdılar ve turuncu devrim 2 inci hareketinde başarılı oldu. Ukrayna ya bağlı Kırım a Rusya eL koydu. Yapılan referandumda halkının çoğunluğu Rus olan Kırım Rusya ya katılma kararı aldı. Batı bunu tanımadığını belirtti. AMA.GOLÜ EMPERYALİZM BAŞKA BİR EMPERYALİST ÜLKEDEN YEMİŞTİ. Üstüne üstlük Ukrayna daki Rus'larda referandum istemeye başladılar. Kısaca Ukrayna uluslaşmadan iki emperyalist ülkeye yem oldu. Ukrayna yı batı ile işbirliği yaptı diye eleştirenler Rusya nında iflah olmaz bir emperyalist ülke olduğu gerçeğine değinmeyerek çifte standart yapmaktadırlar. Enerji bağımlılığı had safhada Rusya ya bağlı batının yapabileceği bir şey yok gibi görünüyor.


AYRICA ÇİN'İN DOĞU TÜRKİSTAN DA YAPTIKLARI DA EMPERYALİST EYLEMLERDİR.


RUSYA VE ÇİN ESKİ ZORBA EMPERYALİST YÖNTEMLERİ KULLANMAYA DEVAM ETMEKTELER. BUNDAN DA HİÇ BİR ZAMAN GOCUNMADILAR-GOCUNMAZLARDA. ÇÜNKÜ.BİLİYORLAR. VAR OLABİLMEK KAYNAKLARA SAHİP OLABİLMEKTE - BU KAYNAKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYABİLMEKTEN GEÇİYOR. BU ZORBALIĞA MECBURLAR. KAPİTALİZME YENİ GEÇTİLER. KÜRESELLEŞMENİN ORTAĞI OLMAK İÇİN FİNANSAL YÖNTEMLERİ KULLANARAK EMPERYALİST AMAÇLARINA ULAŞAMAZLAR. BATI EMPERYALİZMİNİN BİLGİ BİRİKİMİ ÇOK DAHA FAZLA.VE BATI İÇİN KÖTÜ OLAN RUSYA VE ÇİN İN BATININ YÖNTEMLERİNİ ÇOK İYİ BİLMELERİ.


EMPERYALİZM KOMİNİST RUSYA VE ÇİN İN DAĞILMALARINDAN ÖNCEKİ DÖNEMLER DE DÜZENLERİNİN DEĞİŞME İHTİMALİ OLAN ÜLKELERDE MİLLİYETÇİLİĞİ VE MUHAFAZAKARLIĞI İYİ KULLANMIŞTIR. ÇÜNKÜ. BU ÜLKELERİN BÖYLELİKLE DERLİ-TOPLU SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE RUSYA VE ÇİN E KARŞI BLOK OLUŞTURABİLMELERİ BAHİS KONUSUYDU. RUSYA VE ÇİN İN DEKİ DÜZEN DEĞİŞİKLİKLERİNDEN SONRA BU AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE MİLLİYETÇİLİĞE GEREK KALMADI. YERİNE İÇİ BOŞALTILMIŞ DİN ANLAYIŞI-ETNİK MİLLİYETÇİLİKLER GETİRİLDİ. KISACA HER TÜRLÜ SORUN VE ÇELİŞKİ KULLANILDI.


ARTIK YENİ YÖNTEM SORUN YARAT-TEPKİ TOPLAT-ÇÖZÜMÜ SUN OLDU.


İNSANLIĞIN HER TÜRLÜ EMPERYALİST DAYAMACALARDAN KURTULMASI DİLEĞİYLE. ÜSTELİK GEÇMİŞTE KURTULABİLİNDİ. NASIL KURTULUNACAĞI BELLİ. TÜRK'LER BUNUN NASIL OLACAĞININ YAKIN GEÇMİŞTE GÖSTERMİŞTİ. YİNE ONLAR GÖSTERECEKTİR.Egemenliğe sahip olmanız yetmez. Her türlü yetki ve güce sahip olmanız da yetmez. Geleceği sırtlayacak, belirleyecek uzun vadeli gerçekçi ve akılcı oyunlar kurmuyorsanız,kuramıyorsanız. Kurmak zorundasınız. Değişimi yaratan ve yöneten olmalısınız. Birincil kültür olmanın ve varlığınızın devamının kuralları bunlardır. Yoksa. Baştan kaybettiniz demektir. Tabiki bunlar sermayenin ideolojisine ve sermayenin kimlerde olduğuna bağlıdır. Bu toprakların son üçyüz yıllık tüm sorunlarının ve başına gelenlerin nedeni budur. Unutulmaması gereken işe şudur. KISACA SERMAYE ÖNEMLİDİR. DAHADA ÖNEMLİSİ KİMLERDE OLDUĞUDUR.

Faik ÇALTILI. Finans ve yönetim danışmanı.

  • 2Blogger Yorum.
  • Facebook Yorum.
  • Disqus Yorum.


2

comments powered by Disqus
Copyright © KONSOLİDE DENEMELER. Designed by OddThemes