Kültür emperyalizmi üzerine. - KONSOLİDE DENEMELER

Kültür emperyalizmi üzerine.Merhaba,

Uzun süredir bu konuda yayınlar okuyorum. Farklı yaklaşımlar ve kültür emperyalizminin fiiliyatta nasıl uygulandığı konusunda yüzlerce örnek var. Fakat nedenleri konusunda beni tatmin edecek bir yaklaşımla karşılaşmadım. 

Kültürel etkilenme tüm ülkeler içinde geçerli. Az veya çok toplumların başka toplumlardan etkilenmesi son derece normal. Normal olmayan bu hayranlığın kişiliği zedelemesi  ve ilgili kişinin kendi toplumuna yabancılaşması, geçmişini silip süpürmesi. Tabiki pratikte böyle bir oluşum gerçekleşmişse sonucun böyle olması kaçınılmaz.

Tarih boyunca her alanda güçlü toplumlar diğer toplumları etkilemişlerdir. Fakat yinede etkilenen toplumlar konjonktür değiştiğinde kendi özlerine dönmüşlerdir. Günümüzde ise artık geriye dönüşün olması bahis konusu değildir.

Küreselleşen dünyada gemisini kurtaran kaptandır. Ya küreselleşen dünyanın ortaklarından olursunuz yada tarihe gömülürsünüz. İbniHaldun, "mağlup milletler, galiplerin giyim, şekil, düşünce ve tavırlarına kendilerini kaptınrlar" demiş. Gerçek budur.

Ülkemiz ise şu anda kültür emperyalizmin kıskacına iyice girmiş durumda. Günlük hayatta hatta aile içinde bu etkileri bizzat görüyoruz. Dilimizdeki yabancı kelime oranı çok arttı. Tabiki bunda dergi, gazete ve sosyal medyanın etkileri tartışılmaz. Peki bu duruma nasıl geldik?. Tabiki konu Osmanlı'nın gerileme dönemine ve Avrupa'nın palazlanmasına kadar dayanıyor. Osmanlı sisteminin kendini güncelleyememesi ( her alanda ) , sistemin kokuşması kaçınılmaz olarak ülkede farklı çizgilerde siyasi ve kültürel odaklar oluşturdu. Bu çizgilerin içinde işbirlikçiler, samimi olanlar, vatanseverler ve çözüm üretmeye çalışanlarda vardı. Osmanlı'nın son dönemleri bu grupların çatışmalarına sahne olmuştur. Bu çatışmaların getirdiği bilgi birikimini konsolide edebilen ve çözüm üreten tek kişi Atatürk'tür. Kurulan cumhuriyetle Anadolu halkı kimliğini buldu. Bunu hemen her alanda gördük ve ciddi ciddide iyi gitmiştir. Kırılma noktası İnönü ve Menderes dönemlerinde ortaya çıktı. Atatürk' ün Türk tarih tezinin ortadan kaldırılması, emperyalizmle fiili anlaşmalar henüz kimliği ( devlette ) tamamen kurumlaşmamış halkı ortada bırakmıştır. Yerine neler konulduğunu biliyoruz. Konulanlardan sonra olanlara bir örnek vermek istiyorum.

Bir Filhelenizm terimi var.
Yani Yunan dostu/-Yunanperverlik- Yunan hayranlığı anlamına gelen bir kavram. 19' uncu yüzyılda Avrupa'da moda olan bu kavram Atatürk'ün vefatından sonraki eğitim politikalarıyla ülkeye yerleşti. Eğer bu çizgide değilseniz aydın veya entellektüel olmuyorsunuz. Hatta bu çizgiye mensup kişiler kendi kulvarlarında mafialaşmış gibilerdir.
Ülkedeki sağ kültür nasıl sorgulamıyorsa, sol kültürde sorgulamıyor.
Bilgiyi herhangi bir millet üretebilir. Takdir edersiniz, kölesi olmazsınız. Bilgi değişir ve kendini günceller. Bu güncellemeyi herhangi bir ülke aydınıda yapabilir. Kimliğiniz yoksa sadece bir çöpsünüz.
Ben ülkede bu sorunu çözecek bağımsız siyasi çizgiler göremiyorum. Bununda en iyi göstergesi siyasi hayattaki çifte standarttır. Siyasette çifte standart varsa politikada kokuşmuş demektir. Politikanın kokuşmasının arka planında ulusal, milli bir sermaye sınıfının bulunmaması yatmaktadır.. Çifte standartta bir örnek verecek olursak. IŞİD katliamı haklı olarak lanetlenirken, PKK katliamı tek sözle bile neden kınanmaz? Üstelik… PKK 17 Şubat 2016'da hemen hemen aynı yerde Ankara'da benzer saldırıyla 29 kişiyi öldürmesine rağmen susulur.

Şu an  Osmanlı'nın son dönemlerine döndük. Yine işbirlikçiler, samimi olanlar, vatanseverler ve çözüm üretmeye çalışanlar var. Bu sefer iş çok zor. Çünkü kültür emperyalizmi  toplumun hücrelerine kadar girmiş durumda. Dilimizde, şarkılarda, günlük yaşantımızda etkinler. Ayrıntıları hepimiz biliyoruz veya zaten ilgili konudaki kitapları okumuşsunuzdur. Fakat ülkedeki siyasi çizgiler içinde Kullanışlı aptallar ( - Useful idiot.) çoğunlukta Bu cümleyi ilk defa Vladimir İlyiç Lenin kullanmış. Bunu kimliksiz devrimciler için ortaya atmış. Bu deyimin çıkış nedeni ise emperyalizminin ayakçısı olan Avrupa' lı solcular. Halada öyledirler. Özellikle etnik politikalarında baş rollerdedirler. Malum ulusların kaderlerini tayin hakları vardır. Ama. Kendi uluslarının menfaati bahis konusuysa sesler cılız çıkar. İki yüzlülüğünde cılkını çıkarmışlardır.

Artık konuyu toparlayalım ve sonuçlandıralım.

Dil bir toplumu belirleyen en önemli unsurlardan birisidir. Kimliği de denilebilir. Dil önemlidir. Fakat o dilin grameri daha önemlidir. Grameri ise bilgi geliştirir Bilgi yaşadıklarımızdan, ihtiyaçlarımızdan ve ilgili toplumun her alandaki gücünden doğar. Basit yaşantıların üreteceği bilgi sınırlıdır. İddialı toplumlar iddiaları devam ettiği müddetçe kaçınılmaz olarak birincil kütür olurlar. Bunun dışındaki kültürleri ikincil veya üçüncül kültürler olarak tanımlayabiliriz. Bu kültürler her açıdan sömürülürler ve eninde sonunda tarihe gömülürler.

Birincil kültür olmanın veya devam ettirmenin garantisi yoktur. Bu konuda yapılabilecekler bellidir. Kültür üretim araçlarının durumuyla ilgili olarak gelişir veya inişe geçer hatta tarihede gömülebilir. Üretim ilişkileri bir toplumun feodal veya vesair konumlarını tanımlar. Kültürlerde ona göre şekillenir. Üretim ilişkileri güçlü ve kurumlaşmış ülkelerin kültürlerinin birincil kültür olması kaçınılmazdır. Kültür emperyalizmi önemli değildir. Sizin neler yaptığınız önemlidir. Öncelikle ruhunuz olmalıdır. İyi veya kötü atalarınızın ne yaptığını çocuklarınıza öğretmelisiniz. Küreselleşen dünyada ürettikleriniz ve  kimliğinizle yer alabilirsiniz.

İşin özü Küreselleşen dünyada ekonomide dili yaşayan, gelişen toplumlar ayakta kalacaklardır. Doğal olarak ilgili dil kültürel faaliyetlerde de egemenliğini sürdürecektir. Sürdürüyor. Buna kültür emperyalizmi diyoruz. Buna karşı şimdilik yapılabilecek pek bir şey yok gibi.. Tek yol yeni bir özbilinc oluşturmak. Bu Anadolu halkının her açıdan entegre olmasına bağlı. Bu entegrasyonu savunan, sağlayacak bir çizgi şimdilik yok. Ama. Muhakkak ortaya çıkacaktır. Emperyalizm ve işbirlikçileri bunu çok iyi bilmekte. 


Entegrasyonu önlemek için ellerinden geleni arkalarına koymuyorlar.  Atatürk'ün ölümünden beri her alanda işi sıkı tutuyorlar. Emperyalizm  her alanda bu enstrümanı kurumlaştırmaya çalışıyor. Bunu medya, moda vesair alanlarda aralıksız olarak devam ettiriyor. Ettirecek. Bunu kırmanın birincil koşulu her alanda biz olmaktır. Biz olabildiğimiz ve bilgi ürettiğimiz müddetçe varlığımız devam eder. Yeni bir özbilinç kurmanın yoluda budur. Bir gerçekte internet ile birlikte küresel ortak değer yargılarının oluşmasıdır. Buna katkı yapan milletlere var diyebiliriz. Bunu yapabiliriz. Yapmalıyız. Gelecek nesillerimiz için. 

İşin özü. Kaybedenler kazananların herşeyini taklit ederler. Ama. Bu. Geçmişi güçlü ve özbilinci  uzun süre önce kurumlaşmış milletler için geçicidir ve değişime çabuk entegre olup yeni bir özbilinç oluştururlar. 

Egemenliğe sahip olmanız yetmez. Her türlü yetki ve güce sahip olmanız da yetmez. Geleceği sırtlayacak, belirleyecek uzun vadeli gerçekçi ve akılcı oyunlar kurmuyorsanız,kuramıyorsanız. Kurmak zorundasınız. Değişimi yaratan ve yöneten olmalısınız. Birincil kültür olmanın ve varlığınızın devamının kuralları bunlardır. Yoksa. Baştan kaybettiniz demektir. Tabiki bunlar sermayenin ideolojisine ve sermayenin kimlerde olduğuna bağlıdır. Bu toprakların son üçyüz yıllık tüm sorunlarının ve başına gelenlerin nedeni budur. Unutulmaması gereken işe şudur. KISACA SERMAYE ÖNEMLİDİR. DAHADA ÖNEMLİSİ KİMLERDE OLDUĞUDUR.

Faik ÇALTILI. Finans ve yönetim danışmanı.

  • 2Blogger Yorum.
  • Facebook Yorum.
  • Disqus Yorum.


2

comments powered by Disqus
Copyright © KONSOLİDE DENEMELER. Designed by OddThemes