Ekonominin güncel konsolidasyonu. - KONSOLİDE DENEMELER

Ekonominin güncel konsolidasyonu.Merhaba,

Bugün den itibaren Ülkemizin finansal hayatı ile kritik güncelleştirmeler ile ilgili yayınlar yazmaya ve konsolide yazıları paylaşacağım. Bu ne demek?. Finans yaşayan ve toplumun her kesimini ilgilendiren bir bilim dalı artık. Bulunulan ve geleceğinde nasıl olabileceğini,neleri yaşamak zorunda olacağımızı bu yazılardan kestirebilir ve pozisyon alabilirsiniz. Bu yazı FORTUNE dergisinden alınma bir yazı ve son derece aydınlatıcı. TCMB sı Türk Ekonomisinin güncel bir konsolidasyonunu yapmış ve açıklamış. Paylaşılmaya değerdi. Çünkü.Konsolide edilerek yapılmış bu tür  açıklamalar kalıcı bir veri tabanı oluştururlar. Ekonomide ve finansal hayatta konsolide edilmiş veri tabanı hayati önem arzetmektedir.

Bu arada,
 
FED ( ABD MERKEZ BANKASI) in faiz artırımı konusunda Dünya diken üstünde. Faiz oranları ne olacak?. Yüzde 0.25 olan faizi 0.25 puan artırarak yüzde 0.50 mi yapacağı yoksa 0.50 puanlık artışla 0.75’e mi yükselteceği?. Veya ne olacak?. Eğer bu oranlarda artırım olursa. Paraların dolara yönelmesi bahis konusu olur. Bu durumda, ABD tahvillerinin verimliliğinin yükselmesinin “güvenli yatırım aracı” olarak dünyadaki başıboş nakitlerin ABD tahvillerine kaymasının önüne geçilemez.

Peki Türkiye için ana problem ne?. Daha yüksek faizle borçlanmak ( zaten yüksek).Bu yüksek faizi ödemenin dışında cari açığı dengelemek için yeterli doları tedarik edememek.Tabiki çok tehlikeli bir durum bu. Bu konuda yumuşak bir geçiş yapılsada problemlerin zamana yayılmasından başka işe yaramaz. Ekonomideki yapısal sorunlarımızı kökten çözmediğimiz müddetçe bu tür finansal oyunların kurbanı olmaya devam edeceğiz. 

ASIL DEVRİM EKONOMİDE OLMALI.


Uluslararası yatırım pozisyonu 379 milyar dolar açık verdi.  

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2014 yıl sonunda –440,3 milyar ABD doları iken 2015 Ekim sonunda –378,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. 

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2014 yıl sonuna göre % 3,7 oranında artarak 238,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 7,9 oranında azalışla 617,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. 

Açıklamada şöyle denildi: 

"Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2014 yıl sonuna göre 8,7 milyar ABD doları azalışla 118,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi 13,5 milyar ABD doları artışla 75,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektifve mevduatları, 2014 yıl sonuna göre % 60,7 oranında artışla 35,6 milyar ABD doları olmuştur.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2015 Ekim sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2014 yıl sonuna göre % 12,0 oranında azalışla 156,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2015 Ekim sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2014 yıl sonuna göre 37,1 milyar ABD doları azalma göstermiştir. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2014 yıl sonuna göre % 26,6 oranında azalışla 45,4 milyar ABD doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 35,1 oranında azalışla 33,9 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 6,3 azalışla 36,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2014 yıl sonuna göre 5,5 milyar ABD doları artış göstermiştir. 2015 Ekim sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2014 yıl sonuna göre % 42,4 oranında azalışla 1,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2014 yıl sonuna göre % 18,8 oranında artışla 40,7 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı ise % 14,0 oranında artışla 15,2 milyar ABD doları olmuştur. 

Bankaların toplam kredi stoku % 2,1 oranında azalışla 92,6 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 3,0 oranında artışla 96,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."

Güncel,Konsolidasyon


Egemenliğe sahip olmanız yetmez. Her türlü yetki ve güce sahip olmanız da yetmez. Geleceği sırtlayacak, belirleyecek uzun vadeli gerçekçi ve akılcı oyunlar kurmuyorsanız,kuramıyorsanız. Kurmak zorundasınız. Değişimi yaratan ve yöneten olmalısınız. Birincil kültür olmanın ve varlığınızın devamının kuralları bunlardır. Yoksa. Baştan kaybettiniz demektir. Tabiki bunlar sermayenin ideolojisine ve sermayenin kimlerde olduğuna bağlıdır. Bu toprakların son üçyüz yıllık tüm sorunlarının ve başına gelenlerin nedeni budur. Unutulmaması gereken işe şudur. KISACA SERMAYE ÖNEMLİDİR. DAHADA ÖNEMLİSİ KİMLERDE OLDUĞUDUR.

Faik ÇALTILI. Finans ve yönetim danışmanı.

  • 1Blogger Yorum.
  • Facebook Yorum.
  • Disqus Yorum.


1 Yorum.

comments powered by Disqus
Copyright © KONSOLİDE DENEMELER. Designed by OddThemes