Siyasal islam üzerine. - KONSOLİDE DENEMELER

Siyasal islam üzerine.


Merhaba,


Siyasal islam konusu zannedildiği gibi karmaşık bir konu değildir.Biraz diyalektik bilginiz varsa bu konunun içeriğini-amaçlarını-gelişmesini ve doğma nedenlerini de çözebilirsiniz.Ben bu konuyu felsefi açıdan ele alacağım.Çünkü fikirler de bireyler gibidirler.Fikirler günlük siyasi-ekonomik sorunlarından doğarlar.Sorunların durumuna-açısına göre doğarlar-gelişirler veya yok olup giderler.Fikirleri bir varlık gibi görebilirsiniz.Siyasal islam da fikri bir varlık.Öncelikle siyasal islam ve yalın islam ın günümüze kadar gelen macerasına kısaca göz atalım.

--- İslam zaten siyasetle iç içedir.Siyasi İslam demek Müslümanlar ete-süte karışmasın ( RADİKAL-YENİ VE ÖZGÜN GİBİ GÖRÜNSE DE  ) öylece olan biteni seyretsinler demektir.İşin doğrusudur budur. Tabiki son yüzyılda bu ete-süte karışılmış sonunda da  o et ve sütle beraber bulamaç olunmuştur. Öncelikle islam bir devlet şeklinde doğdu.Bu bir gerçektir.Toplumları yönetti-Kendi yasalarını ( şeriat ) uyguladı. Her toplumun sosyo-ekonomik pozisyonuna göre şeriat uygulandı.İslam gelişme dönemlerinde-güçlü olduğu dönemlerde bu sosyo-ekonomik durumlara göre pozisyon almıştır.Bu dönemlerde islam medeniyeti doğdu ve  Dünya daki bilimsel gelişmelerin lokomotif oldu.Öyleki bu medeniyet bilinen Dünya kültürünün kılık-kıyafetini bile etkilemiştir.İslam ın gelişmesini sosyo-ekonomik pozisyonlar almasıyla tanımlayabiliriz..Özünden sapmadan, fakat adalet ve kültürel gelişmelere ayak uydurarak-farklı görüşlere yaşam hakkı tanıyarak büyümesini sürdürebildi.İşte hristiyanlık tan çok sonra çıkmasına rağmen yaklaşık 200 yıl öncesine kadar müslüman ve hristiyan sayısının eşit olmasının nedeni de budur.( oysa bügün müslüman sayısı çok ama çok gerilerde ve neden ? ) İslam da kişilerin sınıf atlama şanslarının olması-kul hakkı - kölelik gibi unsurların yumuşatılması-ekonomik verimlilik için yapılan uygulamalar islam ın asırlarca etkinliğini devam ettirdi.Bir örnek verecek olursak.Kudüs ü müslümanlar dan korumak için giden Templar( tapınak ) Şövalye lerinin müslümanlardan bugün factoring denen ticaret şeklini öğrenmeleri ve Avrupa ya döndüklerinde bunu geliştirerek o dönem Avrupa sının en zengin kişileri olduklarını gösterebiliriz.Hatta o dönem islam coğrafyasında bugün prefinansman denen dış ticaret şekli de uygulanıyordu.Kısaca ortadoğu batı ve çin arasındaki geçiş noktası olduğundan Dünya ekonomisinin sınır bölgesi gibiydi.İslamın sosyo-ekonomik ve bilimsel  konulardaki etkinliği konusunda yüzlerce örnek verilebilir.

--- Batı da reform-rönesans gibi gelişmelerin olması-Hint deniz yolunun açılması-Amerika ya ulaşılması-Hristiyan yobazlığının gerilemesi-özel mülkiyetin kurumlaşması-bilimsel gelişmeler gibi unsurlar Batı nın uzun vadede güçlenmesini ve dünya nın  sosyo-ekonomik hayatında etkin olmasını gündeme getirdi.İslamın daha önce yaptığı gibi sosyo-ekonomik duruma göre pozisyon almayı Batı hala sürdürmektedir, gücü de burdan gelmektedir.Peki bu arada islam ne yapmaktadır.Tartışılmaz kuralların aşıldığını görüyoruz. ( örneğin kul hakkı hak getire ) Tarikatlar ve mezheplerin kurumlaştığını yeni islam anlayışları olan bu kurumların islam coğrafyasında kök saldığını görüyoruz.Özellikle sosyal adalette sapmalar -farklı görüşlere karşı şiddet gibi gelişmeler kurumlaşmaya başlıyor.Çünkü feodal sistemin patronları islamın kurallarını uygulamıyorlar.Uygulamaları onların egemenliğini tehdit ediyor.Oysa islam da zenginlik ve güç sadece ve sadece gelecek nesillerin varlığı ve refahı için gereklidir-öyle olmalıdır.Doğu da feodalizmin kurumlaşması bu kurumların tasfiyesinde islamın zayıf kalması , islamın da  bugün zayıf kalmasının ana nedeni dir.Hayatın her alanında bunu görüyoruz.İslam coğrafyasındaki saçma-sapan fetvalar hala  devam ediyor.Bu konularda da yüzlerce örnek verilebilir.İslam feodalizmin içine sıkışmış gibi görünüyor hala.Hoş günümüzde bunu aşma çabalarını görüyoruz.Bu konudaki ilk başkaldırıyı Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasında görüyoruz.Ama.O asırlık feodal anlayış ( geleneksel islam denen şey )bu dönemi islam dan sapma olarak görüyor.Çünkü.İslam a hiç yakışmayan gericilik denen illet islam coğrafyasının genlerine işlemiş durumda.Tabiki bunda asırlardır islam dan nemalanan sınıfların o feodal kafa yapılarıda etkin.

--- Günümüze geldiğimizde ise bu feodal-geleneksel  islam anlayışının yeni pozisyonlar (örneğin.kapitalizme entegre olma gibi.) almaya çalıştığı artık aşikar. Sovyet lerin kurulmasına kadar batı tarafından sotada tutulan hem islam hem hristiyan ( kısaca din ) kültürün,Sovyet-Çin etkisiyle tekrar gündeme getirildiğini görüyoruz.Peki nerde.Gelişmiş batı ülkelerinde mi? Tabiki hayır.Gelişmemiş-gelişmekte olan islam ya da hristiyan ülkelerinde.İslam coğrafyasında yeşil kuşak faaliyetleri, fakir hristiyan ülkelerde ise misyonerlik faaliyetleri daha da hızlanıyor, parasal destekler artıyor.Çünkü.kominizm tehlikesi bahis konusu artık.Aslında işin özü.Dünya  kaynaklarının iç edilmesinde Rusya ve Çin gibi ortakların çıkması.Batının bu yeni ortaklari istememesi.Çünkü.Batı tek başına sömürmeye alışmıştır.Bu konjoktürünün Türkiye deki ilk faaliyetlerini 1945 de başlıyor..Bu konuda Cengiz Özakıncı Yeni Osmanlı Tuzağı adlı kitabında güzel örnekler veriyor.Bu faaliyetlerin ana amacı Türkiye de sağcı bir kültür oluşturmak.Bu tür oluşumlar tüm islam coğrafyalarında uygulamaya sokuluyor.Hem parasal hem de gerekli görüldüğünde silah desteği sağlanıyor.Bu faaliyetler tabiki çakma sol kültür oluşturmak içinde yapılıyor.Bu konuda bir örnek verecek olursak Atatürk ün veya Kemalizm ( sonradan kendiliğinden oluşmuştur.) felsefesininin solun  kuyruğuna takılması, veya Rus tehlikesine karşı yeşil kuşak oluşumu kurumlaşıncaya kadar kullanılmasını örnek verebiliriz.Tabiki bugün Rusya tehlikesi olmadığı için Atatürk e ihtiyaç kalmadı.

GELENEKSEL-FEODAL İSLAMIN SİYASAL İSLAMA DÖNÜŞMESİNİN ASLİ TEMELİ OSMANLI YA KARŞI AYAKLANAN FEODAL ARAP GURUPLARIN İNGİLİZ LERLE İŞBİRLİĞİ YAPMALARIYLA ATILDI. BU ORTAKLIK ÖYLESİNE BASİT BİR ORTAKLIK DEĞİLDİ TABİKİ.BİRAZ AYRINTILARA GİRELİM.

Tarafların görünürde ki menfaatleri Osmanlı dan kurtulmak gibi görünse de.İş bu kadar basit değil.Ben ce bu menfaatleri maddeleyelim.Daha anlaşılır olur diye düşünüyorum.

-- Batı için osmanlı yı yıkmak, kukla arap devletleri kurarak ortadoğu yu her alanda sömürmek.Ayrıca feodalizmi destekleyerek islamın bu feodal-geleneksel islam kültürünün içinde sıkışıp kalmasını sağlamak.Çünkü.Bu kültürde geniş islam kitlelerini yönlendirmek-kullanmak çok daha basit.Üstelik sorgulamayan milyonlarca müslüman bir kitle.Dünya daki gelişimden-değişimden kopuk müslümanlar.Hak-hukuk-sosyal adalet-insan hakları-özellikle kadın hakları yok.Maliyet oluşturmayan milyonlar.
-- Feodal-Geleneksel İslam için ise bu konjöktür ballı börek.Maliyetsiz kitleler.Tarikat -mezhep ağaları da bu sömürünün ortakları.Çünkü.Osmanlı da cılızda olsa bu sisteme karşı kıpırdanmalar-sorgulamalar başlamıştı.Eninde-sonunda bu diğer islam ülkelerine sıçrayacaktı.
-- Tabiki Osmanlı nın yıkılışı ve akabinde özellikle İsrail in o dost bildikleri İngilizler tarafından kurdurulması hangi sınıftan olursa olsun müslümanların sorgulama yapmaya başlamalarının başlangıcı oldu.
-- Osmanlı nın yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu Batı nın yenilebileceğini gösterdi.Birçok islam ülkesinde yeni devletler kuruldu.Az-çok feodal-geleneksel islam anlayışı yara aldı bu dönemlerde.Artık bu ülkelerde sosyo-ekonomik açıdan feodal bir düzenin devamı sürdürülemezdi.Geleneksel islamın gerçek-özgün bir siyasal islama dönüşmesi bu dönemlerde islam ülkelerindeki yeni işbirlikçiler tarafından önlenmiştir.Çünkü.Yine o eski feodal ağaların devlet yönetiminde görev aldıklarını görüyoruz. Karşılıklı menfaatler ve çıkarlar böylelikle devam etti..HALA DA DEVAM EDİYOR.

İSRAİL İN İNGİLİZLER TARAFINDAN KURDURULMASI ARAB ÜLKELERİNDE ŞOK ETKİSİ YARATTI.OYSA.İSRAİL İN KURULMASINA HER ZAMAN KARŞI ÇIKAN OSMANLI YA KARŞI NEDEN İHANET EDİLMİŞTİ.İNSANLAR SORGULAMAYA BAŞLADILAR.

(  TABİKİ YAŞANAN BU ŞOKUN DİYALEKTİK AÇIDAN ÖZGÜN-BAĞIMSIZ BİR SİYASAL İSLAMA DÖNÜŞMESİ ENGELLENEMEZDİ. AMA.ARTIK SADECE GELENEKSEL İSLAM ANLAYIŞINA İHTİYAC VARDI - YETERLİYDİ.SİYASAL İSLAMA GEREK YOKTU.BU ÖZGÜN SİYASAL İSLAM MISIR DA BİR ÖLÇÜDE GELİŞMİŞTİR.BU GELİŞME SEYYİD KUTUB UN ASILMASIYLA SONA ERMİŞTİR.TÜRKİYE DE İSE KÜLLÜM ÇAKMADIR.TABİKİ TABANI İYİ NİYETLİ-SAMİMİ MÜSLÜMANLARDAN OLUŞMAKTADIR.AMA.BU HAREKETLERİN ORTA KADEMELERİ HER TÜRLÜ MAKYEVELİST YÖNTEMİ KULLANMAKTA SAKINCA GÖRMEMEKTEDİR.GÖRDÜK DE ZATEN  )Bu tür faaliyetler bastırıldı.Batı nın emperyalist yöntemlerini gören-öğrenenen kitlelerin  ÖZGÜN-BAĞIMSIZ siyasal islama dönüşmesi önlendi.Artık yeraltına inen bu faaliyetler uzun süre uykuda kaldılar.Kendilerine yapılan baskıyı mağdur olma-demokrasi düşmanlığı gibi enstriümanlarla geniş kitlelere anlattılar.Oysa ciddi bir baskı bahis konusu değildi. Örneğin Türkiye de  Cumhuriyet le kapatılan mason locaları -tekke ve zaviyeler MENDERES döneminde faaliyetlerine devam ettiler.Ortalıkta görünmelerine izin verilmedi.Atatürk ün tasfiye etmeye çalıştığı sınıflar için Rusya korkusu vardı ve ATATÜRKçülükteki milliyetçilik kavramı toplumu birarada tutma görevini o dönemlerde iyi becerdi. Atatürk çülüğün kullanılmasına devam edildi.Oysa yapılanların Atatürkçü lükle uzaktan yakından ilgisi yoktu.Gericilerin ve masonların Atatürk düşmanlığının asıl nedenleri , masonların Osmanlı nın da hem yıkılması hem de sömürülmesinde etkin olan ayanlardan oluşması ve yeni cumhuriyetin vergi politikalarından ve fırsat eşitliğinden hoşnutsuzluları-sıradan müslümanların sınıf atlama şanslarının doğmasından memnun olmamaları , gericilerin ise kitleleri eskisi gibi hem fikri hem de maddi açıdan sömürme şanslarının daralmasıdır.Oysa bu gericilerin Osmanlı sömürülürken hiç tıslarının çıkmadığını görüyoruz.Çünkü onlarda bu sömürüden pay alıyorlardı.Osmanlı nın şeriatle yönetilmesi onlar için yeterliydi.Ama.geniş müslüman kitleler için yeterli değildi.BU KONUDA DA AYRICA YAZMAK ŞART OLDU ARTIK.ÇÜNKÜ.TÜRKİYE DEKİ SİYASAL İSLAMIN REFERANSLARI BU DÖNEMDEN GELMEKTEDİR.BU REFERANSLAR SİNAN MEYDAN IN CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI ADLI KİTABINDA ÇÜRÜTÜLMÜŞ DURUMDA.ZATEN TÜRKİYE DE BU DÖNEMLERDE KURULAN AYDINLAR OCAĞI ( NASIL AYDINSA BUNLAR ) BU SINIFIN YETİŞTİĞİ-DEVŞİRİLDİĞİ YERDİR.EMPERYALİZME HİZMET EDEN YÖNETİCİLERİMİZ BU OCAKTAN DEVŞİRMEDİR.

BURADA İLGİNÇ OLAN HAKLI GEREKÇELERLE DE  OLSA SİYASİ İSLAMI SAVUNANLARIN-HALA FEODAL İSLAM ANLAYIŞINI ( İSLAMIN ÖZÜNE DÖNMEK  DİYE ) SAVUNMAYA DEVAM ETMELERİDİR. 

( Karşı çıkanlar oldu tabiki feodal islam anlayışına.Örneğin Mısır lı SEYYİD KUTUB batı medeniyetini sosyal adalet konusunda eleştirirken islam daki hurafeleride eleştirmiştir.İslam dünya sının kaliteli aydınlarından olan Seyyid kutub ÖZGÜN-BAĞIMSIZ bir aydındı.Sırf bu niteliği yüzünden asıldı.Oysa asılmasına hiç gerek yoktu.Bu tabiki gericilerin de  işine  gelmiştir.) 

 KISACA DEĞİŞEN BİRŞEY OLMAYACAKTI KİTLELER İÇİN.O ESKİ FEODAL AĞALAR YERİNE KAPİTALİST MÜSLÜMAN PATRONLAR OLACAKTI.

İŞTE BUGÜN SİYASAL İSLAM DENEN OLUŞUMUN ÖZÜ BUDUR.FEODAL AĞALAR YERİNE KAPİTALİST MÜSLÜMAN PATRONLAR.GLOBAL PATRONLARLA İÇ İÇE.ÜSTELİK SIFIR MALİYETLİ KİTLELER.SONUÇTA.İYİ NİYETLİ MÜSLÜMAN AYDINLAR KAYBETTİLER-KAYBETMEYE MAHKUMLARDI.BİLMİYORLARDI ÜRETİM ARAÇLARINA SAHİB OLANLARIN OYUNUN KURUCUSU OLDUKLARINI-OLACAKLARINI .İYİ NİYETLİ MÜSLÜMAN KİTLELER İSLAMIN O ESKİ GÜÇLÜ OLDUĞU GÜNLERE DÖNMENİN BU SİYASAL İSLAM ANLAYIŞININ İKTİDARLARI ELE GEÇİRMESİNE BAĞLI OLDUĞUNU SAVUNUYORLAR-ÖYLE ZANNEDİYORLARDI.İSLAMIN ÖZÜNE DÖNMENİN SORUNLARI ÇÖZECEĞİNİ SAVUNUYORLAR.BU TABİKİ DOĞRU.SORUN.HANGİ İSLAM DA YATIYOR.HANGİ İSLAM DA ? BİR DE BU DEĞİŞİM BATI NIN DESTEĞİYLE NASIL OLACAKSA. İSLAM ÜLKELERİ  BU BATININ SÖMÜRÜSÜNDEN KURTULUP MUTLU-FERAH YAŞAYAN TOPLUMLAR HALİNE NASIL DÖNÜŞEBİLİR.BİR MÜSLÜMAN OLARAK DÜŞÜNÜYORUM. ?.BEN CE O FEODAL-GELENEKSEL İSLAM  ( aynı zamanda emevilerden beri devam eden )  AKILCI İSLAM A DÖNÜŞMEDİĞİ MÜDDETÇE-İKTİDARLARI ELE GEÇİRSENİZ DE DEĞİŞEN HİÇ BİR ŞEY OLMAYACAKTIR. O İNSANLARI YAKAN-DOĞRAYAN - HOŞGÖRÜSÜZ ( Kendilerine bile hoşgörüsüz ) ÇİZGİ  İSLAM IN ASIRLARDIR DEVAM EDEN PARADOKSUDUR.NEYSE.DEVAM EDELİM.

Yazımın başında kominizm tehlikesine karşı ve Türkiye yi örnek alan müslüman ülkelerde ulusal-milli sınıfların oluşmasını önlemek için başlatılan yeşil kuşak faaliyetlerinin batı tarafından finanse edilmesi siyasal islamın içini boşaltmıştır.Birçok müslüman ülkede özellikle Mısır ve Türkiye de deşifre olmuştur.Ne yazık ki siyasal islam bugün emperyalizme hizmet eden bir oluşumdur.Alttaki kitleler ise bu oyunun farkında değildir. Çünkü.Siyasal islam ın oyun kurucuları kominizmi eleştirirken kapitalizmi de eleştirmekte.Hak ve adalet konusunda durmadan yazıp-çizmektedirler.Ama ipler bu iyi niyetli yazar-çizerlerde değildir.Olmadığını gördük zaten.


Bu oyuna ilk uyanan SEYYİD KUTUB un Amerika dan nefret ediyorum.Ama.En çok ruhunu batıya satan  müslümanlardan beyanı İLGİNÇTİR.Bu beyanı onun haksız yere asılmasındaki asli unsur olarak görüyorum.

Türkiye için bu konularda örnekler  vermiyorum.Zaten tüm rezillikler ortada.Türkiye için sadece Cengiz Özakıncı nın YENİ OSMANLI TUZAĞI kitabını okumanız yeterlidir zaten.Mısır da olanlar siyasal islama karşı müslüman kitlelerin uyandığının bir delilidir.Düşünebiliyormusunuz Mubarek i orduyla deviren siyasal islam şimdi demokrasiden bahsediyor. Üstelik Mısır da seçime katılım yüzde elli ve aldığınız oy bu yüzde ellinin yarısı.Mısır halkının çoğunluğu size oy vermemiş.Aslında Mısır Ordusunun yaptığı gerçek anlamda bir iç savaşı önlemekten başka bir şey değil.Tabiki bu durumu siyasal-geleneksel islam kullanacaktır.Siyasal-makyevelist yöntemler konusunda çok maheretlidir siyasal islam..

TÜRKİYE DE İSE-İKTİDARA GELİYORSUNUZ VE İLK YAPTIĞINIZ HALKIN BİREYSEL ÖZGÜRLÜĞÜNÜ- EKONOMİK-YASAL HAKLARINI KISITLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ. AMA ÜLKENİZİN SÖMÜRÜLMESİNE-SOYULMASINA KARŞI YAPTIĞINIZ HİÇBİR ŞEY YOK.BİLAKİS FİNANS KAPİTALİN DEDİĞİ HERŞEYİ YAPIYORSUNUZ.İSRAİLE KARŞI -YAHUDİ DÜŞMANLIĞIYLA OY ALIP-İSLAM ÜLKELERİNDEKİ HER SORUNU YAHUDİLERE YÜKLÜYORSUNUZ-SONRA DA NATO DA VETO HAKKINIZI KULLANMAYIP İSRAİL İN NATO ÜYESİ OLMASINA GÖZ YUMUYORSUNUZ.ASKERİ SAVUNMA ANLAŞMASI YAPIYORSUNUZ 

GÜNÜMÜZ SİYASAL İSLAMİ ÇİZGİSİNİN   O GELENEKSEL-FEODAL İSLAMI SAVUNDUĞU, KİTLELERİN REFAHINDA BİR ROL OYNAYAMAYACAĞI ORTAYA ÇIKMIŞ DURUMDA.BU ÜLKEMİZDE DE BÖYLE.SİYASAL İSLAMIN ANTİ EMPERYALİST OLMADIĞI-BİLAKİS İÇİÇE OLDUĞU-GEÇMİŞ 125 YILLIK SÜREÇTE  KENDİNİ HİÇ GELİŞTİRMEDİĞİ-DÜNYA DAKİ DEĞİŞİMLERDEN Bİ-HABER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI. ORTADA SADECE MEŞRULAŞMAK-ZAMAN KAZANMAK İÇİN YAPILMIŞ DERİNLİĞİ OLMAYAN YASAL BAZI DÜZENLEMELER VAR.TABİKİ BU ANLAYIŞA KARŞI ÇIKAN YENİ İSLAMİ OLUŞUMLAR DA BAHİS KONUSU.KENDİLERİNE DEVRİMCİ MÜSLÜMANLAR DİYEN  GRUPLAR VAR ARTIK-  ( ANTİ KAPİTALİST MÜSLÜMAN GRUBLARDA BAHİS KONUSU ) TABİKİ NE KADAR SAMİMİYSELER-NASIL DEVRİMCİ OLACAKLARSA ? NEYİN DEVRİMİNİ YAPACAKLARSA..DEVRİMİ ANCAK FEODAL-GELENEKSEL İSLAMI TASFİYE EDEREK GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER.İŞTE O ZAMAN KİTLELER GERÇEK İSLAMA ULAŞABİLİRLER - DİYE DÜŞÜNÜYORUM.BİZ MÜSLÜMANLARIN CİDDİ SORUNLARI VAR.

HAYIRLISI OLSUN DİYORUM. 
İslam

siyasal islam
Egemenliğe sahip olmanız yetmez. Her türlü yetki ve güce sahip olmanız da yetmez. Geleceği sırtlayacak, belirleyecek uzun vadeli gerçekçi ve akılcı oyunlar kurmuyorsanız,kuramıyorsanız. Kurmak zorundasınız. Değişimi yaratan ve yöneten olmalısınız. Birincil kültür olmanın ve varlığınızın devamının kuralları bunlardır. Yoksa. Baştan kaybettiniz demektir. Tabiki bunlar sermayenin ideolojisine ve sermayenin kimlerde olduğuna bağlıdır. Bu toprakların son üçyüz yıllık tüm sorunlarının ve başına gelenlerin nedeni budur. Unutulmaması gereken işe şudur. KISACA SERMAYE ÖNEMLİDİR. DAHADA ÖNEMLİSİ KİMLERDE OLDUĞUDUR.

Faik ÇALTILI. Finans ve yönetim danışmanı.

  • 2Blogger Yorum.
  • Facebook Yorum.
  • Disqus Yorum.


2

comments powered by Disqus
Copyright © KONSOLİDE DENEMELER. Designed by OddThemes