Finansmanın evrimi. - Konsolide Denemeler
Anladığımız, bildiğimiz ve okuduğumuz her şey doğru değildir. Neden?. Bilgi değişir, kendini günceller. Sorgula. Konsolide et. Güncel, doğru bilgiye ulaşmanın ve bilgi üretmenin tek yolu budur.

Finansmanın evrimi.
ŞİRKET YÖNETİMİNDE FİNANSMAN VE EVRİMİ

Merhaba,

Günümüze kadar finansman demek. firmanın muhasebesini yürütmek-mali raporları hazırlamak-ihtiyac duyulan kredileri (fonları ) bulmaktı.Günümüzde  finansmanın tanımı ve felsefesi oldukça değişti.Tabiki bunda üretim araçlarının ve kapitalizmin gelişmesinin-evrim geçirmesinin büyük etkisi var.Daha doğrusu asıl etken.Bu evrimin içeriğini iki başlıkta toplayabiliriz.Bu yazımda bu başlıkları kısaca açmak istiyorum.İlerki yazılarımda güncel yorumlar içinde ilgili açılım ların fiilen nasıl kullanıldığını/kullanılacağını göreceğiz zaten. .Bu yazımda kısa tanımlar yapmak daha uygun olur diye düşünüyorum.

Şimdilik denilebilecek tek şey.BU MADDELERİ BİRBİRİNE ENTEGRE ETMEDEN ( finansal mühendislik )BAŞARILI BİR FİNANSMAN YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR..Zaten bir süre sonra eksik bir şeyler olduğunu pratik bize gösterecektir.

--- İŞLETME YÖNETİMİ-FİNANSAL KONSOLİDASYON. KREDİ ARZI/ SERMAYE PİYASASI İLİŞKİLERİ-VE İŞLETMENİN BULUNDUĞU ÜLKEDEKİ EKONOMİK/ SİYASİ VE KÜLTÜREL KONJONKTÜR.

Bu bölümde bir finansman yöneticisinin asıl görevi. Firma kaynaklarını veya tahsis edilen kaynakların verimli şekilde kullanılmasını  sağlamak ve firmada oluşabilecek gizli fon kayıplarını ( özellikle oto Finansman açısından )  ve bu kayıpların hangi yönetsel kollarda oluştuğunu-oluşabileceğini tespit etmektir.Kısaca mali verimliliği arttırmaktır.Bunu sağlayabilmek için finans yöneticisinin araçları açıktır ve çoktandır bilinmektedir.Bunlar.Finansal bütçe( imalat -satış-genel yönetim-maliyet gibi )-kredi arzı/sermaye piyasasının durumu ( faiz oranları ve kredi kullandırma mevzuatları-sermaye piyasası hareketleri  gibi.)-ülkenin siyasi ve ekonomik konjonktürü ( ülkenin borçları/borçlanma kapasitesi-ilgili hükümetin yönetim-ekonomik/siyasi tarzı-verilen teşvikler-performansı gibi) üretim konusu obje ( objenin özellikle iş kolu tekstil ise genel moda trendlerine veya hedef kitlenin moda anlayışlarındaki değişimlerinin takibi-piyasadaki pazar payı - fiyat/maliyet dengesi- üretim kapasitesi gibi).

Bu açıkladığım unsurların oluşturduğu bilgilerin oldukça fazla olduğu aşikardır.Finans yöneticisinin görevi öncelikle bu bilgileri tasnif/konsolide edip gerekli formatları oluşturmak-entegre etmek ( finansal mühendislik) ve yönetime sunmaktır.Dolayısıyla finans yöneticisinin genel yönetimin bir parçası olma zorunluluğu vardır.Bu gerçekler ışığında yukarıda açıkladığım bilgilerin farkında/ vizyonu olan ayrıca fiili finansman yönetimini ( mutfağını ) bilen bir finans yöneticisinin ( zaten kişi pratikte gösterecektir kendini) genel yönetimin içinde olmaması ( ki çok rastladım buna ) baştan kaybetmeyi getirir.Bir söz vardır.Paran kadar konuş diye.Ben'de firmalar için finans yönetic in kadar konuş diyorum.

--- DÜNYADAKİ EKONOMİK-- SİYASİ  VE KÜLTÜREL KONJONKTÜR.
İlgili firmanın iş kolu dış ticaretse veya firmanın ithalat ve ihracat yapması/yapıyorsa bu çok önemli bir unsur. ŞÖYLEKİ;   İthalat yaptığınız ülkedeki piyasa koşulları -ilgili malın kendi ülkenizdeki satılabilme ( fiyat-pazarın ihtiyacı gibi# kapasitesi ithalatın şartları # akreditif-mal mukabili vs.gibi# ithalat maliyetinin/yapılabilmesinin  direkt kurumsal girdilerini oluşturur.Bu şartları göz önünde bulundurmak hayati öneme haizdir. İhracatta ise  obje nizin ihracat yapılan ülkedeki piyasa koşulları  pazar payı/satılabilme kapasitesi # alım gücü gibi# ihracat şartları # akreditif-mal mukabili vs.gibi # özel olarak ta firmanızın mali durumu direkt kurumsal çıktıları oluşturur.VE KESİNLİKLE DOĞRU ANALİZ EDİLMELİDİR.

--- SONUÇ
Bu bilgiler ışığında  her iki başlığında göz önüne alınarak finansal bir kültür oluşturulmak zorunluluğu vardır.Bu aynı zamanda firmadaki tüm katmanları ilgilendirdiği için ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN oluşumuna yardım edecektir.Ki şirket kültürünün oluşumu devamlılığı sağlayacaktır. Şirketlerin artık bir sosyal sorumluluğu da vardır.Bir şirketin batması hem çalışanlara-hem ülke ekonomisine büyük bir yük ve zarar getirmektedir.  Artık günümüzde sermaye oluşturmak/biriktirmek  hiç de kolay değildir. Kaliteli bir finansal yönetim şarttır.

FİNANSMAN ARTIK BİR BİLİMDİR/FELSEFEDİR. ( PARAYI DOĞRU KULLANMA SANATI )

Faik Çaltılı
02/05/2012--İSTANBUL

FINANCING AND EVOLUTION

Hello

The present funding. carry out the firm's accounting-financial reports-you need to find the required credits (funds).Today, changed the definition and philosophy of quite.Of course, there is the evolution of the means of production and the development of capitalism-relaying has the biggest impact.More precisely, the principal factor.This evolution may collect the contents of the two titles.In this article I would like to turn briefly to the headlines in the early writings of latest comments related to Further expansion ... actually going to see how to use the/to use already. .In this article I think is more convenient to do the short definitions. for now, the only thing governmental overhaul.Without THESE ITEMS, INTEGRATED (financial engineering), IT is NOT POSSIBLE to PERFORM a SUCCESSFUL FINANCE MANAGEMENT NEVER ...Is something missing from the practice already after a while will show us.
---BUSINESS MANAGEMENT-FINANCIAL CONSOLIDATION. CREDIT SUPPLY/CAPITAL MARKET RELATIONS-AND THE COUNTRY'S ECONOMIC/POLITICAL AND CULTURAL CONJUNCTURE OF THE BUSINESS.
This section provides a financial manager's main task. Efficient use of resources allocated to company resources or ensure that the loss of the secret funds that may occur in the firm (in particular in terms of Auto Financing) and that is to determine which administrative occurring on the arms-losses may occur.Increase the financial efficiency for short.It is open to finance manager tools and long known.These financial budget (production-sales-general management-cost)-credit supply/capital market situation (raising interest rates and loan legislation-such as the capital market transactions.)-the country's political and economic conditions (related to the Government's management of the country's debts/borrowing capacity--economic/political style-issued incentives-such as performance) production is the subject of the objects (objects existing because of business, especially in textiles, featuring fashion fashion trends or the General target audience changes monitoring-the market share of the market-price/cost balance-production capacity).
This is the information that I explain why elements are pretty much obvious.Finance Manager do first of all is necessary to consolidate this information and sort/formats to integrate (financial engineering) and create-to present to management.General Manager of finance and administration, thus becoming a part of.In light of the above, I explain why these facts are aware of the information/vision also knows the actual financing Administration (cuisine) Finance Manager (will show itself in practice already people) is not within the General Administration (that I came across it) makes losing all over again.There is a mention.Money do you speak up.I will say so to talk to companies in the financial administrator in.
----WORLD ECONOMIC-POLITICAL AND CULTURAL CONJUNCTURE.
The company's line of business to the firm's external ticaretse or import & export/performs a very important element of this. GLANCE; Import your goods to market conditions in the country-relevant such as the need of the market, is made in your own country (price-# capacity against the goods imports such as letters of credit-the terms # # import creates direct corporate entries cost/offers.This has the requirements to consider the vital importance. The country's export market conditions while the exports object versions market share/export made in terms of purchasing power capacity as # # # letter of credit-goods against presentation of your special such as direct corporate financial status as the # outputs.AND IT CERTAINLY SHOULD BE ANALYZED CORRECTLY.
---THE RESULT
In light of this information, considering the financial culture of both header must be recreated.This also involves the company will help the formation of the CULTURE of the company for all layers.That will ensure the continuity of the formation of the culture of the company. There is no longer a social responsibility of companies.One of the company's failure as a large load on both the national economy and to employees-harm. Today, it is not easy to create/save the capital. A quality financial management is a must.

FINANCING IS NO LONGER A SCIENCE/PHILOSOPHY. ( THE MONEY USE ART )Faik Çaltılı
02/05/2012-İSTANBUL, TurkeyFinansman

1 yorum:

  1. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
    Your site provided us with valuable information to
    work on. You've done an impressive job and our whole community will be grateful to you.
    See this: tak, http://dubstepdirt.com/groups/ogloszenia-towarzyskie-dla-kazdego/

    YanıtlaSil