Finansmanın evrimi. - KONSOLİDE DENEMELER

Finansmanın evrimi.Merhaba,

ŞİRKET YÖNETİMİNDE FİNANSMAN VE EVRİMİ.

Günümüze kadar finansman demek. firmanın muhasebesini yürütmek-mali raporları hazırlamak-ihtiyac duyulan kredileri (fonları ) bulmaktı.Günümüzde  finansmanın tanımı ve felsefesi oldukça değişti.Tabiki bunda üretim araçlarının ve kapitalizmin gelişmesinin-evrim geçirmesinin büyük etkisi var.Daha doğrusu asıl etken.Bu evrimin içeriğini iki başlıkta toplayabiliriz.Bu yazımda bu başlıkları kısaca açmak istiyorum.İlerki yazılarımda güncel yorumlar içinde ilgili açılım ların fiilen nasıl kullanıldığını/kullanılacağını göreceğiz zaten. .Bu yazımda kısa tanımlar yapmak daha uygun olur diye düşünüyorum.

Şimdilik denilebilecek tek şey.BU MADDELERİ BİRBİRİNE ENTEGRE ETMEDEN ( finansal mühendislik )BAŞARILI BİR FİNANSMAN YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR..Zaten bir süre sonra eksik bir şeyler olduğunu pratik bize gösterecektir.

--- İŞLETME YÖNETİMİ-FİNANSAL KONSOLİDASYON. KREDİ ARZI/ SERMAYE PİYASASI İLİŞKİLERİ-VE İŞLETMENİN BULUNDUĞU ÜLKEDEKİ EKONOMİK/ SİYASİ VE KÜLTÜREL KONJONKTÜR.

Bu bölümde bir finansman yöneticisinin asıl görevi. Firma kaynaklarını veya tahsis edilen kaynakların verimli şekilde kullanılmasını  sağlamak ve firmada oluşabilecek gizli fon kayıplarını ( özellikle oto Finansman açısından )  ve bu kayıpların hangi yönetsel kollarda oluştuğunu-oluşabileceğini tespit etmektir.Kısaca mali verimliliği arttırmaktır.Bunu sağlayabilmek için finans yöneticisinin araçları açıktır ve çoktandır bilinmektedir.Bunlar.Finansal bütçe( imalat -satış-genel yönetim-maliyet gibi )-kredi arzı/sermaye piyasasının durumu ( faiz oranları ve kredi kullandırma mevzuatları-sermaye piyasası hareketleri  gibi.)-ülkenin siyasi ve ekonomik konjonktürü ( ülkenin borçları/borçlanma kapasitesi-ilgili hükümetin yönetim-ekonomik/siyasi tarzı-verilen teşvikler-performansı gibi) üretim konusu obje ( objenin özellikle iş kolu tekstil ise genel moda trendlerine veya hedef kitlenin moda anlayışlarındaki değişimlerinin takibi-piyasadaki pazar payı - fiyat/maliyet dengesi- üretim kapasitesi gibi).


Bu açıkladığım unsurların oluşturduğu bilgilerin oldukça fazla olduğu aşikardır.Finans yöneticisinin görevi öncelikle bu bilgileri tasnif/konsolide edip gerekli formatları oluşturmak-entegre etmek ( finansal mühendislik) ve yönetime sunmaktır.Dolayısıyla finans yöneticisinin genel yönetimin bir parçası olma zorunluluğu vardır.Bu gerçekler ışığında yukarıda açıkladığım bilgilerin farkında/ vizyonu olan ayrıca fiili finansman yönetimini ( mutfağını ) bilen bir finans yöneticisinin ( zaten kişi pratikte gösterecektir kendini) genel yönetimin içinde olmaması ( ki çok rastladım buna ) baştan kaybetmeyi getirir.Bir söz vardır.Paran kadar konuş diye.Ben'de firmalar için finans yönetic in kadar konuş diyorum.

--- DÜNYADAKİ EKONOMİK-- SİYASİ  VE KÜLTÜREL KONJONKTÜR.

İlgili firmanın iş kolu dış ticaretse veya firmanın ithalat ve ihracat yapması/yapıyorsa bu çok önemli bir unsur. ŞÖYLEKİ;   İthalat yaptığınız ülkedeki piyasa koşulları -ilgili malın kendi ülkenizdeki satılabilme ( fiyat-pazarın ihtiyacı gibi# kapasitesi ithalatın şartları # akreditif-mal mukabili vs.gibi# ithalat maliyetinin/yapılabilmesinin  direkt kurumsal girdilerini oluşturur.Bu şartları göz önünde bulundurmak hayati öneme haizdir. İhracatta ise  obje nizin ihracat yapılan ülkedeki piyasa koşulları  pazar payı/satılabilme kapasitesi # alım gücü gibi# ihracat şartları # akreditif-mal mukabili vs.gibi # özel olarak ta firmanızın mali durumu direkt kurumsal çıktıları oluşturur.VE KESİNLİKLE DOĞRU ANALİZ EDİLMELİDİR.

--- SONUÇ

Bu bilgiler ışığında  her iki başlığında göz önüne alınarak finansal bir kültür oluşturulmak zorunluluğu vardır.Bu aynı zamanda firmadaki tüm katmanları ilgilendirdiği için ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN oluşumuna yardım edecektir.Ki şirket kültürünün oluşumu devamlılığı sağlayacaktır. Şirketlerin artık bir sosyal sorumluluğu da vardır.Bir şirketin batması hem çalışanlara-hem ülke ekonomisine büyük bir yük ve zarar getirmektedir.  Artık günümüzde sermaye oluşturmak/biriktirmek  hiç de kolay değildir. Kaliteli bir finansal yönetim şarttır.

FİNANSMAN ARTIK BİR BİLİMDİR/FELSEFEDİR. ( PARAYI DOĞRU KULLANMA SANATI )


Finansman


Egemenliğe sahip olmanız yetmez. Her türlü yetki ve güce sahip olmanız da yetmez. Geleceği sırtlayacak, belirleyecek uzun vadeli gerçekçi ve akılcı oyunlar kurmuyorsanız,kuramıyorsanız. Kurmak zorundasınız. Değişimi yaratan ve yöneten olmalısınız. Birincil kültür olmanın ve varlığınızın devamının kuralları bunlardır. Yoksa. Baştan kaybettiniz demektir. Tabiki bunlar sermayenin ideolojisine ve sermayenin kimlerde olduğuna bağlıdır. Bu toprakların son üçyüz yıllık tüm sorunlarının ve başına gelenlerin nedeni budur. Unutulmaması gereken işe şudur. KISACA SERMAYE ÖNEMLİDİR. DAHADA ÖNEMLİSİ KİMLERDE OLDUĞUDUR.

Faik ÇALTILI. Finans ve yönetim danışmanı.

  • 0Blogger Yorum.
  • Facebook Yorum.
  • Disqus Yorum.


Yorum Gönder

comments powered by Disqus
Copyright © KONSOLİDE DENEMELER. Designed by OddThemes